VvE verbiedt aanleg vlonder aan ligplaats: verbod terecht?

Eén van de taken van de VvE is om de regels waaraan de individuele eigenaren zijn onderworpen te handhaven. Er is daarom vaak discussie over de reikwijdte van deze regels en verboden. Bijvoorbeeld over de afmetingen van een toegestane uitbouw, over onderhuur of over het houden van huisdieren. In een recent geschil tussen de VvE en een eigenaar leidde het begrip “vaartuig” tot verdeeldheid. Advocaat VVE-recht Robert van Ewijk licht de zaak toe.

Villa’s met ligplaats aan gemeenschappelijk water

In een villapark heeft elke woning een ligplaats in zijn achtertuin welke toegang geeft tot de waterwegen. Aan de ligplaats mogen vaartuigen worden aangelegd. De waterwegen in het villapark behoren tot de gemeenschap en iedere eigenaar is deelgenot van deze gemeenschap.

Verwijdering van vlonders op straffe van dwangsom

De VVE is een procedure gestart tegen enkele eigenaren die een vlonder hadden aangelegd aan hun ligplaats. De VVE vorderde onder meer verwijdering van deze vlonders op straffe van een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
. Volgens de VVE valt een vlonder niet onder de noemer vaartuig en mag zij aldus tegen deze onrechtmatige aanleg handhavend optreden.

Reglement niet duidelijk over gebruik ligplaats

De rechtbank geeft de VVE gelijk maar de eigenaren gaan in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
. Het hof stelt vast dat de akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
noch het reglement definiëren wat de rechthebbende precies met zijn ligplaats mag doen. Hij heeft het exclusieve recht en hij mag er aanleggen (artikel 3 reglement), maar waarmee hij mag aanleggen, is in die stukken niet gedefinieerd behoudens de maximale afmetingen. Zowel de VVE als in haar voetspoor de rechtbank, gaan ervan uit dat mag worden aangelegd met een vaartuig. Wat hier precies onder valt is niet nader omschreven.

Vaartuig: vervoersmiddel op of onder het water

In het ter plaatse toepasselijke vaarreglement is het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) wordt het begrip schip omschreven als elk vaartuig met inbegrip van een vaartuig zonder waterverplaatsing en een watervliegtuig, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als een middel van vervoer te water. Vaartuig is daar het meest omvattende begrip voor vervoersmiddelen te water. Dat is ook in overeenstemming met het gewone spraakgebruik. Vandale online Nederlands definieert vaartuig als “vervoermiddel op of onder het water”. Als voorbeeld van een vaartuig wordt onder meer een vlot genoemd.

Hof: Aanleg vlonder aan ligplaats toegestaan!

De objecten waarom het in deze zaak gaat, zijn drijvende houten constructies, die geschikt zijn om er mee te (spele)varen. Volgens het hof kunnen deze constructies -of deze nu vlonder of vlot worden genoemd- onder het begrip vaartuig worden geschaard. Het is de eigenaren dus toegestaan een vlonder (of vlot) aan te leggen aan de ligplaats.

Advocaat VVE

AMS Advocaten behandelt veel zaken voor zowel VVE’s als leden over dergelijke kwesties. Ook bij de voorbereiding van een verzoek om het gebouw op een bepaalde manier te gebruiken, of (bijvoorbeeld) een privé gedeelte uit te breiden of uit te bouwen is het zinnig om een expert op de achtergrond mee te laten kijken, zodat u weet waar u staat en wat u kunt verwachten. Vragen? Neem gerust contact op!

Meer in VvE
Advocaat vastgoedrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Overlast huisdieren: huurster moet honden uit woning verwijderen

Een dame huurt in april 2016 een woning in Amsterdam die zij, volgens de huurovereenkomst, zal gaan gebruiken als woning...

Sluiten