2 min lezen

Bestuurder die bestuurstaak niet invult treft ernstig persoonlijk verwijt

NL

In deze zaak stelt een stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
stichting
de bestuurder van een vereniging en vennootschap persoonlijk aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
. De bestuurder zou haar bestuurstaak namelijk ernstig hebben verwaarloosd door grote sommen geld weg te sluizen. Advocaat Thomas van Vugt bespreekt het vonnis van de rechtbank.

Twee ton wordt onverschuldigd betaald

De penningmeester van de stichting (A) heeft in anderhalf jaar tijd ruim € 200.000,- onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
overgeboekt naar een vereniging. Zijn echtgenote (B) is bestuurder (secretaris en penningmeester) van de vereniging. Zij heeft het geld overgemaakt aan derden en een vennootschap waar B eveneens bestuurder is. Vervolgens is het geld weer doorbetaald naar een vijftal andere rekeningen, waaronder een rekening op naam van A en een gezamenlijke rekening van A en B.

Stichting: bestuurder aansprakelijk voor onrechtmatige daad

De stichting stelt B als bestuurder aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad. De stichting vindt dat B actie had moeten ondernemen toen het geld onterecht bij de vereniging binnenkwam. Daarnaast heeft B niet verhinderd dat het geld werd doorbetaald aan de vennootschap en vervolgens aan derden, waaronder B zelf. B stelt dat haar geen verwijt kan worden gemaakt, omdat haar rol in beide besturen minimaal is geweest. A heeft bevestigd dat B’s functies als bestuurder louter ceremonieel waren.

Rechtbank weegt handelen bestuurder af

De bestuurder kan aansprakelijk zijn op grond van onrechtmatige daad als haar een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit hangt weer af van de aard en de omvang van de normschending. Een bestuurder is belast met het besturen van de vennootschap. Door dit niet (juist) of louter ‘ceremonieel’ te doen heeft zij volgens de rechtbank haar bestuurstaak verwaarloosd. Daarnaast had B, als secretaris/penningmeester, moeten weten dat het geld onverschuldigd was betaald. Ook gelet op de hoogte van de bedragen hadden deze geldstromen haar op moeten vallen.

Juridisch advies bij bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder moet op grond van de wet (2:239 lid 1 BW) zijn taak serieus nemen. Door dit niet te doen, kan sprake zijn van ernstige verwaarlozing van de bestuurstaak en aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
op grond van onrechtmatige daad. Wat zijn uw verplichtingen als bestuurder? En welke mogelijkheden heeft u als u door persoonlijk handelen van een bestuurder schade lijdt? AMS Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van ondernemingsrecht en adviseert u graag.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence