Maritaal beslag op aandelen echtgenoot in BV: kan dat?

Het maritaal beslag is een bijzonder conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
conservatoir beslag
dat één van de echtgenoten kan leggen op goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
van de (ontbonden) huwelijksgemeenschap. In een recent kort geding tussen een echtpaar in scheiding lag de vraag voor of er maritaal beslag kan worden gelegd op aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
van een echtgenoot in zijn onderneming. Advocaat Hidde Reitsma, gespecialiseerd in beslag- en executiegeschillen, bespreekt de uitspraak van de voorzieningenrechter. 

 

Vordering tot opheffing beslag in kort geding

In deze zaak heeft de vrouw een echtscheiding aangevraagd. Lopende de procedure heeft zij beslag gelegd op de aandelen van haar man in zijn onderneming. De man vordert in kort geding opheffing van dit beslag. Er zouden al afspraken zijn gemaakt omtrent de verdeling van de aandelen. Ook is er geen sprake van gegronde vrees voor verduistering, één van de voorwaarde voor het leggen van (maritaal) beslag.

Rechter: Aandelen vallen in de huwelijksgemeenschap

Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter vallen de aandelen die de man houdt in zijn bedrijf, in de gemeenschap. De omstandigheid dat partijen al dan niet afspraken hebben gemaakt ten aanzien van verdeling/toedeling van deze aandelen maakt dit niet anders. De afspraken zijn overigens nog niet vastgelegd in een rechterlijke beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
. Ook zou het nog wel een tijd kunnen gaan duren voordat tot een daadwerkelijke verdeling/toedeling van de aandelen wordt gekomen. Volgens de vrouw zijn de toekomstige ex-echtgenoten het nog niet eens over de verdeling.

Gegronde vrees voor verduistering?

Partijen zijn verder in discussie over de vraag of er sprake is van een gegronde vrees voor verduistering. De voorzieningenrechter overweegt dat er is sprake van een lopende echtscheidingsprocedure en de aandelen bevinden zich nu in handen van de man. Hij kan daarover vrij en zonder enige (statutaire) beperkingen beschikken en deze dus verkopen. De opbrengst kan buiten het zicht en de macht van de vrouw worden gehouden. Hierbij speelt nog een rol dat de man -volgens de vrouw- voornemens heeft zijn onderneming van de hand te doen en voornamelijk in het buitenland werkt. Al met al voldoende reden voor de rechter om vrees voor verduistering aan te nemen.

Maritaal beslag bijzonder conservatoir beslag

Het maritaal beslag is een bijzonder conservatoir beslag dat één van de echtgenoten, op grond van artikel 768 Rv, kan leggen op goederen van de (ontbonden) huwelijksgemeenschap, om te voorkomen dat de ander die goederen zal wegmaken. Alleen goederen die tot de gemeenschap behoren kunnen maritaal worden beslagen. Daarnaast moet sprake zijn van een gegronde vrees voor verduistering van die goederen.

AMS Advocaten bij opheffing beslag in kort geding

Volgens de wet kan iedere belanghebbende opheffing van een conservatoir beslag vorderen in kort geding. AMS advocaten hebben ruime ervaring bij dergelijke kort gedingen en staan u gaarne bij met raad en daad.

More in Incasso
Wettelijke toerekeningsvolgorde bij incassovordering
Wettelijke toerekeningsvolgorde bij incassovordering

Als een vordering tot betaling van een geldsom niet wordt voldaan, loopt de vordering op. Rente, incasso-en deurwaarderskosten en -na...

Close