Rechter: ambtenaar is verplicht tot fietsen buiten werktijd

Een ambtenaar in dienst van de gemeente Franekeradeel waardeert zijn vrije vrijdagmiddag zo zeer, dat hij tot aan de Centrale Raad van Beroep procedeerde om te horen of hij verplicht kan worden om deel te nemen aan een door zijn werkgever georganiseerde fietstocht. Helaas, hij had niet mogen weigeren en is dan ook terecht berispt, aldus de rechter. Advocaat ambtenarenrecht Sander Schouten bespreekt het opmerkelijke vonnis.

 

Ambtenaar negeert dienstopdracht gemeente

De ambtenaar in kwestie werd door zijn leidinggevende gevraagd deel te nemen aan de fietstocht in het kader van ‘teambuilding’. Hij werd erop gewezen dat deelname verplicht was en dat het niet deelnemen zonder goede reden, als werkweigering zou worden beschouwd. Daarop zou een disciplinaire straf kunnen volgen. De ambtenaar weigerde zich desondanks op te geven voor te fietstocht. Toen hem naar de reden daarvoor werd gevraagd, antwoordde hij dat hij het fietsen niet als werk zag omdat de fietstocht op zijn vrije vrijdagmiddag zou plaatsvinden. De gemeente verplichtte hem daarna deel te nemen  aan de fietstocht.

Verplicht fietsen voor teambuilding

De ambtenaar bleef vervolgens zonder opgave van reden weg. De gemeente gaf de ambtenaar vervolgens een schriftelijke berisping. Het was immers niet aan de ambtenaar om te bepalen of de fietstocht al dan niet als werk moest worden beschouwd. De fietstocht was volgens de gemeente zinvol in het kader van de teambuilding en mocht door de ambtenaar niet worden geweigerd.

Ambtenaar gaat in bezwaar en beroep

De advocaat van de ambtenaar ging binnen 6 weken nadat de ambtenaar de berisping ontving in bezwaar. Toch handhaafde de gemeente de berisping. De advocaat van de ambtenaar ging vervolgens in beroep bij de rechtbank Leeuwarden. Ook daar ving de ambtenaar bot. Uiteindelijk stelde hij zelfs hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
in bij de Centrale Raad van Beroep. Maar wederom zonder succes. Teambuilding lukt alleen als zo veel mogelijk personeelsleden deelnemen, zo luidt de redenering. De gemeente kon hem daarom in dit geval verplichten tot deelname buiten zijn reguliere werktijden.

Berisping kan leiden tot ontslag ambtenaar

Een schriftelijke waarschuwing is weliswaar de lichtste disciplinaire straf, het kan wel de aanleiding voor een werkgever zijn een dossier op te bouwen, om zo uiteindelijk tot een ongeschiktheidsontslag te kunnen komen. Het kan dus zinvol zijn om tegen een berisping in bezwaar en beroep te gaan, ook als het slechts om de verplichte deelname aan een fietstocht gaat.

More in Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht - AMS Advocaten Amsterdam en Naarden
Nieuwsgierigheid alcoholverslaafde ambtenaar naar BN’ers leidt tot ontslag

Een ambtenaar in dienst van de gemeente Rijswijk kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en bestudeerde de financiële gegevens van enkele...

Close