3 min lezen

Goud (toch) van oud | inbreuk op oudere handelsnaam

NL

Het Hof Den Haag heeft onlangs in kort geding geoordeeld dat het gebruik van de handelsnaam Goud Advocaten voor een advocatenkantoor te Gorinchem inbreuk maakt op de handelsnaam Vangoud Advocaten voor een advocatenkantoor te Arnhem.

Feiten

Vangoud Advocaten is een op 25 maart 2011 opgericht advocatenkantoor. De andere onderneming is op 13 juli 2020 de handelsnaam Goud Advocaten gaan gebruiken, ondanks dat de onderneming al ouder was. Een dag later ontvangt Vangoud Advocaten een sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatiebrief
om de jongere handelsnaam te staken. Daaraan wordt niet voldaan en een kortgeding volgt. In eerst instantie verliest de houder van de oudere handelsnaam, maar in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
wordt dit grotendeels rechtgezet. Dit licht ik hierna toe.

Handelsnaamrecht

Een handelsnaam dient ter onderscheiding van de onderneming van andere ondernemingen. Een onderneming met een oudere handelsnaam kan daarom optreden tegen een onderneming met een jongere handelsnaam als er verwarringsgevaar tussen de ondernemingen bestaat.

Verwarringsgevaar

Of sprake is van verwarringsgevaar hangt af van álle omstandigheden van het geval. Waaronder: wie het relevante publiek en wat het aandachtsniveau is; of er overeenstemming tussen de handelsnamen bestaat; de beschrijvende aard van de handelsnamen; de aard van de ondernemingen; en soms ook de vestigingsplaats.

Relevant publiek

Het hof oordeelde dat het in aanmerking te nemen publiek een normaal aandachtsniveau heeft. Hoe hoger het aandachtsniveau hoe minder snel er sprake is van verwarringsgevaar.

Overeenstemming

Het hof oordeelde ook dat de handelsnamen overeenstemmen. Daarvoor is mede relevant dat het woordje “van” door het publiek – aldus het hof – wordt gezien als een voorvoegsel van het woord goud. Goud wordt gezien als familienaam. Het woordje “goud” wordt daarom beschouwd als het meest dominante en onderscheidende bestanddeel van de handelsnaam. Aldus is er overeenstemming tussen Vangoud Advocaten en Goud Advocaten.

Aard van de onderneming

De aard van de ondernemingen werd door het hof beschouwd als soortgelijk. Weliswaar opereren beiden in (deels) verschillende rechtsgebieden, maar dit valt allemaal onder de noemer civiel recht. Bovendien moet rekening worden gehouden met een mogelijke uitbreiding van de diensten.

Beschrijvende tekens

De houder van de jongere handelsnaam (Vangoud Advocaten) verweerde zich door te stellen dat Goud Advocaten beschrijvend is. Goud zou namelijk de diensten beschrijven. Het hof overweegt daarop: “Voor zover het woord goud refereert aan een winnaarsmentaliteit, kwaliteit of een aanprijzing zal het merendeel van het publiek het gebruik in een handelsnaam in de context van een advocatenkantoor niet als een verwijzing daarnaar opvatten.” Anders gezegd, merendeel van het publiek zal de naam ervaren als onderscheidingsteken en niet als (louter) beschrijvende aanduiding.

Aardig is dat de plaats van het woord ‘goud’ in een handelsnaam/merknaam relevant kan zijn. Zo werd in de EFISER Gold zaak geoordeeld dat het bestanddeel Gold juist niet onderscheidend was maar beschrijvend. Geoordeeld werd: “Consequently, in the case of the contested sign, it is reasonable to infer that, upon seeing products bearing the mark EFISER GOLD’, the relevant public would be inclined to think that the products at issue are part of a premium, top-of-the-range edition or a line with special features, under the ‘EFISER’ trade mark. Considering that it will be perceived as alluding to the quality of the goods in question, the coinciding element ‘Gold’ is weak.”

De discussie of een handelsnaam beschrijvend is of niet is van belang. Een geheel beschrijvende handelsnaam heeft in beginsel geen onderscheidend vermogen en biedt dus geen bescherming.

Slotsom

Het hof kwam daarom tot het oordeel dat de jongere naam Vangoud Advocaten inbreuk maakt. Binnen twee maanden na de uitspraak moet de handelsnaam en gelijknamige domeinnaam voorgoed zijn gestaakt op straffe van een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
. Daarnaast moeten de proceskosten worden betaald voor de eerste aanleg én het hoger beroep. Bij elkaar bijna €30.000,-.

Strategisch advies

Dit soort zaken zijn doorgaans eenvoudig te voorkomen met de juiste advisering over de naam van uw onderneming. Benieuwd wat wij daarin kunnen betekenen? Neem dan contact op met de auteur.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence