2 min lezen

advies

Hidde Reitsma
Hidde Reitsma
Neem contact op

Veel rechtszaken zijn te voorkomen met goed advies. Dat geldt zeker bij zaken die gaan over het intellectueel eigendomsrecht, waaronder het merkenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht en modellenrecht. 

Rechthebbende

Als u rechthebbende bent van een intellectueel eigendomsrecht, dan is het noodzakelijk om goed voor ogen te hebben wat de voorwaarden zijn voor bescherming. Veel ondernemers verkijken zich hier op. Zo geeft de registratie van een handelsnaam in het handelsregister geen enkel recht op die naam. Ook kan een merk na verloop van tijd geen of minder merkrechten bieden. Evenmin bent u automatisch rechthebbende als u iets laat ontwerpen.

Daarnaast is het noodzakelijk dat u over voldoende bewijs beschikt dat u rechthebbende bent. Dit bewijs wordt vaak pas achteraf verzameld, maar dat kan soms niet meer. Systematisch bewijs bijhouden kan in sommige gevallen daarom het verschil maken.

Ook bewijs van een inbreuk is cruciaal om goed te documenteren. Zonder bewijs kan een rechter niet vaststellen dat sprake is van een inbreuk. Regelmatig zien wij dat partijen zelf een brief sturen zonder dit eerst te overleg met een IE-advocaat. In sommige gevallen leidt dit ertoe dat al het bewijs is verwijderd en men met lege handen staat als het bewijs niet goed is vastgelegd. Regelmatig zien wij echter ook dat bewijs wel is vastgelegd, maar dat dit ongeschikt is. Ook dit is eenvoudig te voorkomen met goed advies.

Aangesproken partij

Wordt u aangesproken omdat er inbreuk zou zijn gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht, dan is snel optreden noodzakelijk. Veel van dit soort zaken starten namelijk met een kort geding. De tijd om de inbreuk te onderzoeken, bewijs te verzamelen en te reageren is dan vaak zeer beperkt.

Als er sprake is van een inbreuk, kan dat niet alleen leiden tot een verbod, maar ook tot schadevergoeding en doorgaans forse proceskosten. Door in een vroeg stadium een IE-advocaat te betrekken, beperkt u de kans dat de schade toeneemt. Soms is de schade met beperkte maatregelen ook weg te nemen of onderling op te lossen. Een IE-advocaat weet bij uitstek welke kansen en risico’s er zijn om daarin te begeleiden. 

Om te voorkomen dat u wordt aangesproken is het raadzaam om voorafgaand advies in te winnen. Bijvoorbeeld als u een nieuwe naam heeft bedacht voor uw onderneming dan wel als u iets laat ontwikkelen. Dit is van belang om te voorkomen dat u in andermans vaarwater komt, dan wel om te zorgen dat u de rechthebbende wordt.

Een IE-advocaat van AMS Advocaten kan u op al deze punten helpen. Neem gerust contact op.

Nieuws-
brief

Ravel Residence