Camera’s plaatsen in gemeenschappelijk trappenhuis: mag dat?

In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam heeft de rechter zich uitgelaten over een geschil tussen twee buren over de geplaatste camera’s in het gemeenschappelijke trappenhuis. In geschil is of de camera’s een onrechtmatige inbreuk maken op eiseres haar persoonlijke levenssfeer.

Feiten

Eiseres woont boven een ontwerpbureau. Het ontwerpbureau heeft haar bedrijf op de begane grond en de eerste verdieping van hetzelfde pand. Het ontwerpbureau heeft voor de beveiliging van haar bedrijfs(inventaris) één camera op de begane grond en één camera op de eerste verdieping van de gemeenschappelijke ruimte van het trappenhuis geplaatst. 

Inbreuk persoonlijke levenssfeer

De camera’s geven volledig beeld op eiseres en haar bezoekers. Dit vinden vrienden en familie van eiseres zo vervelend dat zij minder vaak op visite komen. Daarnaast vindt eiseres dat zij bespied wordt en vindt zij het een onveilige gedachte dat via de camera’s bekend is wanneer zij niet thuis is. Eiseres stelt dat de camera’s een inbreuk maken op haar persoonlijke levenssfeer en wil dat het ontwerpbureau deze onmiddellijk verwijdert. 

Camera’s hebben afschrikwekkende werking

Het ontwerpbureau is het daar niet mee eens. De camera’s zijn opgehangen voor de bescherming van de bedrijfs(inventaris), de beelden worden alleen terug gekeken als daar een concrete aanleiding toe is én slechts twee personen hebben toegang tot de beelden. Het ontwerpbureau stelt dat haar belang bij de afschrikwekkende werking van de camera’s zwaarder weegt dan het privacybelang van eiseres. 

Onrechtmatige inbreuk?

De rechtbank oordeelt dat de camera’s een inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van eiseres. De camera’s zijn immers niet geplaatst in een publiek toegankelijke openbare ruimte, maar in het trappenhuis. Het ontwerpbureau kan via de camera’s vastleggen wie op bezoek komt bij eiseres en wanneer. Bovendien oordeelt de rechtbank dat het ontwerpbureau ook een afschrikwekkende werking kan creëren door niet werkende camera’s op te hangen. De inbreuk is onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
en het ontwerpbureau moet de camera’s verwijderen.

More in AMS Advocaten
Eiser laat na consument te informeren

De eiser had de consument vóóraf beter moeten informeren over de overeenkomst. De Rechtbank Overijssel was daarom van plan de...

Close