3 min lezen

Dronken werknemer maakt ruzie op kerstborrel: ontslag op staande voet?

NL

In deze periode organiseren werkgevers vaak weer de jaarlijkse kerstborrel. Hoewel gezelligheid tijdens deze borrels gelukkig vaak de boventoon voert, kan de situatie onder invloed van alcoholmisbruik ook wel eens escaleren. Advocaat Sander Schouten bespreekt een uitspraak in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
die zag op zo’n kerstborrel waarbij het gruwelijk uit de hand liep.

Werknemer wil directeur “door midden schoppen”

Wat speelde er? Eind 2015 organiseert een bedrijf een kerstborrel. Een werknemer kijkt tijdens deze kerstborrel veel te diep in het glaasje. Vervolgens vinden onder invloed van alcohol wat woorden plaats met zijn baas. De ruzie lijkt aanvankelijk gesust. De werknemer uit vervolgens richting zijn collega’s nog wel zijn ongenoegen over zijn baas en geeft aan dat hij “hem door midden zou schoppen”. Na afloop van het feestje wacht de werknemer zijn baas buiten nog op en vliegt hij hem aan. Omstanders voorkomen dat het op een vechtpartij uitloopt.

Dringende reden voor ontslag op staande voet?

De werkgever zag in deze omstandigheid reden voor ontslag op staande voet. Volgens de werkgever was sprake van een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
voor ontslag op staande voet. Op grond van artikel 7:678 lid 1 BW worden voor de werkgever als dringende redenen in de zin van lid 1 van artikel 7:677 beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die als gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
voort te laten duren. De vraag die de hoger beroep rechter hier diende te beantwoorden was of er sprake was van dergelijke omstandigheden.

Ontremmende werking alcohol goed excuus?

Volgens het hof kan ook naar objectieve maatstaven het uitschelden, bedreigen en proberen te slaan van de directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
ontslag op staande voet opleveren. De werknemer beriep zich nog wel op persoonlijke omstandigheden, zoals het feit dat hij 25 jaar naar alle tevredenheid bij zijn werkgever in dienst was geweest, en alles gebeurde onder invloed van alcohol, wat zoals de werknemer betoogde ontremmend werkt en kan leiden tot agressie. Toch vond het hof dat het gedrag van de werknemer zo ernstig was, dat ook met inachtneming van de persoonlijke omstandigheden, toch nog voldoende grond was voor een ontslag op staande voet. De werknemer was dus terecht op staande voet ontslagen.

Advocaat adviseert bij ontslag op staande voet

Of een ontslag op staande voet houdbaar is, is steeds afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De arbeidsrecht advocaten van AMS Advocaten kunnen zowel werkgevers, als werknemers goed over hun positie informeren.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence