Rechten jegens hoofd-VvE kunnen ondereigenaars alleen gezamenlijk uitoefenen

In deze zaak stond de vraag centraal of een appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
die lid is van een VvE-ondersplitsing, zijn rechten jegens de hoofd-VvE kan uitoefenen. Advocaat VvE-recht Robert van Ewijk legt het verschil uit tussen hoofdsplitsing en ondersplitsing en bespreekt daarnaast het vonnis.

VvE: hoofdsplitsing en ondersplitsing

De eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
in deze zaak was eigenaar van twee woningen met parkeerplaats in een VvE die bestond uit een hoofd- en een ondersplitsing. De eiser was lid van de ondersplitsing. De gezamenlijke ondereigenaars, die verenigd zijn in de VvE in ondersplitsing, zijn samen lid van de VvE in hoofdsplitsing. Het bestuur van de VvE in ondersplitsing brengt het stemrecht uit in de VvE in hoofdsplitsing.

Inzage administratie VvE in hoofdsplitsing

Het ging er in deze procedure om dat de eiser wilde dat zowel de VvE in hoofdsplitsing haar verplichting om jaarstukken op te maken zou nakomen, en dat zowel de VvE in ondersplitsing als de VvE in hoofdsplitsing hem inzage in de administratie zouden verstrekken. Omdat zij dat niet deden heeft hij beide VvE’s gedagvaard. De rechter diende vervolgens te bepalen of deze individuele eigenaar naleving van de reglementen jegens de hoofd-VvE kon afdwingen.

Rechten en verplichtingen ondereigenaars 

De rechter bepaalde dat dit niet het geval is. In het reglement van de hoofd-VvE is namelijk bepaald dat rechten en verplichtingen van de VvE in de ondersplitsing (als lid van de VvE in hoofdsplitsing) gelden als rechten en verplichtingen van de eigenaren in de ondersplitsing gezamenlijk. Dat betekent dat een vordering tot inzage in de administratie ook alleen door die eigenaren gezamenlijk kan worden ingesteld. Omdat de eiser in deze procedure niet optrad voor de gezamenlijke onderappartementseigenaren, werden zijn vorderingen jegens de hoofd-VvE afgewezen.

Advocaat bij VvE-geschillen

Wat de eigenaar in kwestie mogelijk had kunnen doen, was een besluit afdwingen in de vergadering van de VvE in ondersplitsing om de VvE in hoofdsplitsing te verzoeken inzage te geven in de administratie en de jaarstukken op te stellen. Als dat besluit zou zijn afgewezen, had de eigenaar dat ter vernietiging aan de rechter voor kunnen leggen en vervangende machtiging kunnen vragen om namens de VvE in ondersplitsing zijn vorderingen in te stellen.

Meer in VvE
Opschorting VvE bijdrage bij achterstallig onderhoud: mag dat?
Opschorting VvE bijdrage bij achterstallig onderhoud: mag dat?

Het komt niet zelden voor dat een appartementseigenaar achterloopt op de maandelijkse betaling van de VvE-bijdrage of servicekosten. Deze bijdragen...

Sluiten