2 min lezen

reorganisatie en collectief ontslag

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Reorganisatie in het arbeidsrecht

Een reorganisatie werd tot maart 2006 meestal uitgevoerd aan de hand van het zogeheten anciënniteitsbeginsel. Dit beginsel, dat ook wel het ‘last in first out beginsel’ werd genoemd, hield in dat werknemers die het kortst in dienst waren, het eerst voor ontslag in aanmerking kwamen. Het anciënniteitsbeginsel leidde vaak tot onredelijke situaties en was voer voor arbeidsrecht advocaten. De jongere werknemers moesten altijd als eerste het veld ruimen, zodat er in sommige gevallen een onevenwichtig personeelsbestand met relatief veel oudere werknemers resteerde.

Het afspiegelingsbeginsel

Een andere keuzemogelijkheid was reorganiseren aan de hand van het zogenoemde afspiegelingsbeginsel. Sinds 1 maart 2006 wordt alleen het afspiegelingsbeginsel nog toegepast. Dit afspiegelingsbeginsel is ook vastgelegd in de beleidsregels van het UWV. Het houdt in dat binnen een bedrijf onderling uitwisselbare functies worden ingedeeld in leeftijdscategorieën en per leeftijdscategorie de werknemers met het kortste dienstverband worden ontslagen.

UWV procedure

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met één of meer werknemers wil beëindigen vanwege een reorganisatie dan dient de werkgever toestemming te vragen aan het UWV. De UWV procedure duurt gemiddeld 6 tot 8 weken. Op het moment dat het UWV toestemming heeft gegeven, kan de werkgever met inachtneming van de opzegtermijn de arbeidsovereenkomst opzeggen.

Mogelijkheden voor een toets in tweede instantie

Sinds 1 juli 2015 kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ook ontbinden vanwege bedrijfseconomische omstandigheden wanneer het UWV toestemming voor de opzegging heeft geweigerd. De kantonrechter is hierbij gebonden aan dezelfde voorwaarden als het UWV.

Advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

De advocaten arbeidsrecht van AMS staan zowel werkgever als werknemer bij in een reorganisatie en adviseren bij het opstellen van een sociaal plan.

Nieuws-
brief

Ravel Residence