2 min lezen

het relatiebeding

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Een vorm van het concurrentiebeding

Een relatiebeding is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer die de werknemer verbiedt zowel gedurende als na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor klanten of relaties van de (oud-)werkgever. In rechtspraak en literatuur wordt een relatiebeding veelal als een vorm van een concurrentiebeding beschouwd. Een ‘klassiek’ concurrentiebeding beperkt de werknemer om tijdens en na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde manier werkzaam te zijn. Een relatiebeding verbiedt de werknemer om voor een zekere periode werkzaamheden voor de klanten of relaties van zijn oud-werkgever te verrichten.

Inhoud relatiebeding

Een relatiebeding kan er op verschillende manieren uitzien. Het kan een verbod inhouden om voor alle klanten of relaties van de werkgever werkzaam te zijn, maar het kan ook slechts op enkele klanten betrekking hebben. Ook kan er in een relatiebeding een verbod zijn opgenomen om na het einde van het dienstverband contacten te onderhouden met de klanten en relaties van de werkgever. Zo heeft de Voorzieningenrechter te Arnhem geoordeeld dat een werknemer die na het einde van het dienstverband een klant van zijn voormalige werkgever op LinkedIn als relatie accepteerde zijn relatiebeding had geschonden. Voor de werkgever is het verstandig om een relatiebeding zorgvuldig te formuleren en voor de werknemer is het essentieel om het relatiebeding goed te lezen voordat hij contact opneemt met een klant of relatie van zijn (oud-)werkgever. 

Een relatiebeding geldt vaak gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld een of twee jaar), en vaak is afgesproken dat de werknemer een boete moet betalen als hij het relatiebeding overtreedt. 

Social media bepaling

Het gebruik van social media is inmiddels niet meer weg te denken uit het dagelijkse (werk)leven. Maar het gebruik van social media leidt regelmatig tot een rechtszaak. Werkgevers doen er dan ook verstandig aan om een goede social media bepaling in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Daarin kan van alles geregeld worden met betrekking tot het gebruik van bijvoorbeeld Twitter, Facebook en LinkedIn zowel tijdens als buiten werktijd.

Advocaat

De advocaten arbeidsrecht van AMS Advocaten hebben ruime ervaring met het behandelen van geschillen op het gebied van het relatiebeding en staan zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties.

Nieuws-
brief

Ravel Residence