Procederen over relatiebeding

Als de werknemer het relatiebeding heeft overtreden, kan de werkgever een kort geding starten en vorderen dat de werknemer de overeengekomen boete moet betalen. De werknemer kan op zijn beurt in een aparte procedure of bij wijze van tegenvordering in de door de werkgever gestarte procedure de kantonrechter vragen de periode waarvoor het relatiebeding geldt te beperken of de verbeurde boete te matigen.