1 min lezen

strenge eisen bij tijdelijke arbeidsovereenkomst

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Nieuw onderscheid tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en voor onbepaalde tijd

Per 1 januari 2015 wordt er voor de toepassing van een concurrentiebeding (en daarmee dus ook voor het relatiebeding, als vorm van het concurrentiebeding) onderscheid gemaakt tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Het nieuwe recht is van toepassing op arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 januari 2015 worden aangegaan. Een relatiebeding kan slechts in een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden opgenomen wanneer uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt, dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Werkgever moet relatiebeding motiveren

Indien een werkgever in een tijdelijke arbeidsovereenkomst een dergelijk beding wil opnemen, zal hij dus schriftelijk moeten motiveren om welke belangen het gaat en waarom die belangen opname van het relatiebeding noodzakelijk maken. Het moet daarbij gaan om tijdelijke specifieke werkzaamheden of om specifieke functies die maken dat het voordeel van de werkgever bij opname van het relatiebeding opweegt tegen het nadeel daarvan voor de werknemer. Als er geen motivering is opgenomen, geldt het beding niet. Als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vervolgens wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd – waarvoor de motiveringsverplichting niet geldt – is de werknemer nog steeds niet gebonden aan het relatiebeding. Het relatiebeding moet dan opnieuw schriftelijk worden overeengekomen.

Nieuws-
brief

Ravel Residence