Uitzendkrachten en het belemmeringsverbod

Een uitzendwerkgever of detacheringsbureau mag een werknemer geen belemmeringen in de weg leggen voor het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de inlener na afloop van de terbeschikkingstelling op grond van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Andere afspraken zijn niet geldig.