1 min lezen

arbeidsovereenkomst

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Hoe komt een arbeidsovereenkomst tot stand?

Een arbeidsovereenkomst komt tot stand doordat een werkgever een aanbod doet en de werknemer dit aanbod aanvaardt. Partijen kunnen zowel mondeling als schriftelijk overeenstemming bereiken. De arbeidsovereenkomst is in principe vormvrij, ook al dient de werkgever bepaalde essentiële gegevens (waaronder naam en woonplaats partijen, standplaats, functie, salaris, datum indiensttreding) wel schriftelijk aan de werknemer te bevestigen.

Schriftelijkheidsvereiste voor sommige afspraken

Voor afspraken die nadelig zijn voor de werknemer geldt ook een schriftelijkheidsvereiste. Denk bijvoorbeeld aan een concurrentiebeding, relatiebeding en proeftijdbeding. De werknemer moet ervoor getekend hebben zodat het voor de werknemer duidelijk is welke afspraken zijn gemaakt.

Nieuws-
brief

Ravel Residence