Ketenregeling

De ketenregeling bepaalt wanneer elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een vast dienstverband. Op 1 januari 2020 is de ketenregeling aangepast.

3 x 3 x 6

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst gaat automatisch over in een vast contract als de werknemer meer dan drie opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten heeft gehad of als de werknemer langer dan drie jaar werkzaam is geweest op basis van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Bij een pauze van meer dan zes maanden tussen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd begint een nieuwe keten.

Opvolgend werkgeverschap

De keten geldt ook bij opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, mits de werknemer dezelfde functie blijft uitoefenen. Dit betekent dat een opvolgende werkgever alert moet zijn op het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten dat de werknemer bij zijn voorganger heeft gehad en wat de looptijd was van deze arbeidsovereenkomsten.

Afwijkende afspraken in collectieve arbeidsovereenkomst

Bij cao is het mogelijk om de ketenregeling te verruimen zodat er maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten kunnen worden gesloten voor een maximale periode van vier jaar. Ook kan bij cao de pauze tussen de arbeidsovereenkomsten worden verkort van zes naar drie maanden als het gaat om terugkerend tijdelijk werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat ten hoogste negen maanden per jaar wordt verricht. Afwijking bij cao is daarnaast mogelijk voor uitzendovereenkomsten, bestuurders van rechtspersonen en werknemers die na de AOW-leeftijd blijven doorwerken.

BBL-contracten en jongeren

De ketenregeling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg. Dit houdt in dat een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst voorafgaande aan zo’n beroepsbegeleidende leerweg-contract niet meetelt voor de ketenregeling. Ook geldt de ketenregeling niet voor werknemers jonger dan 18 jaar die 12 uur of minder uur per week werken.