2 min lezen

zieke werknemer

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Wat gebeurt er bij ziekmelding werknemer?

Als een werknemer zich ziek meldt dan zijn werkgever en werknemer gedurende de eerste twee ziektejaren gezamenlijk verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Als een werknemer geen werkgever (meer) heeft (zoals een uitzendkracht waarvan het dienstverband wordt beëindigd of werklozen) dan begeleidt het UWV een zieke werknemer. 

In het kader van de re-integratie hebben zowel werkgever als werknemer re-integratieverplichtingen. Zo dient de werkgever het initiatief te nemen bij de re-integratie en zich te laten bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst en passend werk aan te bieden en zo nodig een loonsanctie toe te passen bij non-acceptatie. De werknemer is daarentegen verplicht om zich actief op te stellen en in dat kader alle redelijke voorschriften en maatregelen van de bedrijfsarts en werkgever op te volgen in het belang van het herstel, mee te werken aan het opstellen en evalueren van het plan van aanpak en passend werk te gaan verrichten. Nadat de twee jaar ziekte zijn verstreken en de werknemer nog steeds niet volledig hersteld is, kan de werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij het UWV. In dat kader beoordeelt het UWV of beide partijen voldoende re-integratie inspanningen hebben verricht. Als dat niet zo is, dan kan het UWV de werkgever een verlengde loondoorbetalingsverplichting van 52 weken opleggen of het recht op uitkering van de werknemer opschorten. 

Advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

De advocaten arbeidsrecht van AMS Advocaten hebben ruime ervaring met het behandelen van situaties waarbij er sprake is van een zieke werknemer en het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer. Ook adviseren en begeleiden onze advocaten werknemers en werkgevers bij het aanvragen van een uitkering bij het UWV. Onze advocaten staan zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties.

Nieuws-
brief

Ravel Residence