2 min lezen

ontslagvergoedingen

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Regelgeving ontslagvergoedingen

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. De introductie van de WWZ heeft ervoor gezorgd dat de keuze van de werkgever voor een ontslagprocedure (het UWV of de kantonrechter) niet meer bepaalt op welk wijze de ontslagvergoeding moet worden berekend.

Op dit moment heeft iedere werknemer in principe een wettelijk recht op de transitievergoeding, ongeacht of de werknemer werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Daarnaast kan de werknemer aanspraak maken op een aanvullende billijke vergoeding als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten. Ook kan de werknemer ervoor kiezen om een billijke vergoeding te vragen in plaats van vernietiging van de opzegging door de werkgever of in plaats van herstel van de arbeidsovereenkomst in hoger beroep. Als een werknemer of werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt zonder de overeengekomen opzegtermijn in acht te nemen, dan kan de andere partij aanspraak maken op een gefixeerde schadevergoeding. De wet bepaalt dat een werknemer of werkgever op tijd aanspraak moet maken op de (ontslag)vergoeding. Voor de transitievergoeding geldt een vervaltermijn van drie maanden en voor de billijke vergoeding en gefixeerde schadevergoeding vanwege onregelmatige opzegging een vervaltermijn van twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Deze vervaltermijn is fataal en kan niet worden verlengd. Dit betekent dat als een partij niet binnen de vervaltermijn een procedure start om betaling van de vergoeding af te dwingen, de aanspraak vervalt.

Advocaat voor het berekenen ontslagvergoeding

Een werknemer dient kort nadat de arbeidsovereenkomst is opgezegd aanspraak te maken op de transitievergoeding, billijke vergoeding en/of gefixeerde schadevergoeding om te voorkomen dat deze aanspraak vervalt. Ook als een werkgever aanspraak wil maken op de gefixeerde schadevergoeding dient de werkgever binnen twee maanden een procedure te starten. De arbeidsrecht advocaten van AMS Advocaten hebben veel ervaringen met het voeren van dergelijke procedures en kunnen zowel werkgever als werknemer adviseren over beide type ontslagvergoedingen.

Nieuws-
brief

Ravel Residence