Gefixeerde schadevergoeding bij verkeerde opzegging

Als een werknemer of een werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt zonder de juiste opzegtermijn in acht te nemen of als een van beide partijen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opzegt waarin geen schriftelijk tussentijds opzegbeding is opgenomen, spreken we van een onregelmatige opzegging. De partij die de arbeidsovereenkomst onregelmatig opzegt is volgens de wet schadeplichtig. Deze schadeplichtigheid leidt ertoe dat de andere partij aanspraak kan maken op een gefixeerde vergoeding gelijk aan het loon dat had moeten worden betaald als de volledige opzegtermijn in acht was genomen.