1 min lezen

statutair bestuurder

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Rol arbeidsrecht in relatie bestuurder en vennootschap

Als de statutair bestuurder van een vennootschap, vereniging of stichting een natuurlijk persoon is, kan het arbeidsrecht een rol spelen in de relatie tussen de bestuurder en de vennootschap. De statutair bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (of soms de raad van commissarissen) van de naamloze vennootschap of besloten vennootschap. Daarnaast moet de bestuurder de benoeming aanvaarden. In principe is een persoon geen statutair bestuurder als er geen sprake is (geweest) van een aandeelhoudersbesluit. Een inschrijving in de Kamer van Koophandel is weliswaar een aanwijzing dat iemand statutair-bestuurder is, maar is niet voldoende. Bovendien is de inschrijving als bestuurder geen constitutief vereiste. Een werknemer die wel directietaken uitvoert maar niet benoemd is tot statutair bestuurder, wordt ook wel een ‘titulair bestuurder’ genoemd. 

Advocaten AMS Advocaten

De statutair bestuurder heeft een bijzondere juridische positie. Onze advocaten hebben ruime expertise en ervaring met het adviseren en bijstaan van statutair bestuurders.

Nieuws-
brief

Ravel Residence