1 min lezen

Ontslagvergoeding

Vanwege de beperkte ontslagbescherming komt het regelmatig voor dat de bestuurder in de arbeidsovereenkomst afspraken laat opnemen die betrekking hebben op een (onvrijwillige) beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld dat de werkgever een langere opzegtermijn in acht moet nemen en/of dat de bestuurder bij het einde van de arbeidsovereenkomst recht heeft op een contractuele beëindigingsvergoeding. De hoogte van de contractuele beëindigingsvergoeding is in principe niet gemaximeerd, tenzij de bestuurder een topfunctionaris in de publieke en semipublieke sector is. Maar ook als er geen aanvullende of gewijzigde arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst staan opgenomen, dan heeft de bestuurder meestal wel recht op de wettelijke transitievergoeding als de werkgever het initiatief heeft genomen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Nieuws brief

Ravel Residence