1 min lezen

Duale karakter rechtsbetrekking

De statutair bestuurder die een arbeidsovereenkomst met de vennootschap, vereniging of stichting heeft, heeft zowel een vennootschapsrechtelijke relatie als een arbeidsrechtelijke relatie met de onderneming. Er is dan sprake van een dubbele rechtsbetrekking. De hoofdregel is dat bij een beëindiging van het statutair bestuurderschap ook de arbeidsovereenkomst eindigt, tenzij er sprake is van een wettelijk opzegverbod of partijen anders zijn overeengekomen.

Nieuws brief

Ravel Residence