1 min lezen

Afwijkende ketenregeling

De statutair bestuurder kan zowel werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als op basis van onbepaalde tijd. Waar voor een ‘gewone’ werknemer de wettelijke ketenregeling geldt op basis waarvan gedurende een periode van ten hoogste 36 maanden maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, kan in de arbeidsovereenkomst met een statutair bestuurder onbeperkt van de termijn van de 36 maanden worden afgeweken, mits deze afspraak schriftelijk wordt vastgelegd. Er mag niet worden afgeweken van het maximaal toegestane aantal van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Nieuws brief

Ravel Residence