Broers ruziën over de as van hun vader

Twee broers maken ruzie over de as van hun vader. Moeder kan de knoop niet doorhakken, want die heeft een ernstige vorm van dementie. Daarom sleept de ene broer de andere broer voor de rechter: die moet maar bepalen of de as van pa moet worden uitgestrooid, of bijgezet. Advocaat verbintenissenrecht Robert van Ewijk bespreekt de uitspraak van de rechter.

 

Broers staan lijnrecht tegenover elkaar in rechtszaak

Volgens de eisende broer wilde vader dat zijn as zou worden bijgezet in een urnengraf in Roermond. De gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
broer zei dat zijn vader wilde dat zijn as werd uitgestrooid bij Maastricht. Dat zou pa in 2008 tegen hem hebben gezegd, maar sindsdien heeft hij geen contact meer gehad met zijn vader. Die overleed in 2014. Volgens de kantonrechter kan het best zo zijn dat die wens in de tussentijd is veranderd.

Wet op de lijkbezorging: opdrachtgever bepaalt

In de wet op de lijkbezorging staat dat degene die opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
geeft voor de crematie, ook bepaalt wat er met de as gebeurt. De gedaagde broer heeft de crematie aangevraagd, dus die mag in beginsel bepalen. Echter, in de wet staat ook dat dit in overeenstemming moet zijn met de vermoedelijke wens van de overledene, en juist daarover verschillen de broers van mening. Wel zijn ze het erover eens dat vader en moeder na hun dood bij elkaar wilden blijven.

Rechter komt met praktische oplossing voor geschil

De rechter zag dat de broers op de zitting dichter bij elkaar kwamen. De gedaagde broer verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
zich niet langer tegen Roermond als locatie. Hij noemde dat “verheugend”. Maar wat er precies met de as moest gebeuren, daarover bereiken de broers geen overeenstemming. De rechter komt daarom tot een praktische oplossing. Hij bepaalt dat verstrooiing van de as in Roermond het meeste recht doet aan de standpunten van beide broers. De rechter verbindt daar nog de voorwaarde aan dat dit pas mag gebeuren 6 maanden na het overlijden van moeder: zo bestaat de mogelijkheid de as van beide ouders tegelijk te verstrooien, of om tegen die tijd alsnog in overleg een andere wijze voor de lijkbezorging te bepalen.

Meer in Verbintenissenrecht
Wanprestatie opdrachtnemer: restitutie loon en schadevergoeding?
Wanprestatie opdrachtnemer: restitutie loon en schadevergoeding?

Een opdrachtnemer pleegt wanprestatie bij de uitvoering van een opdracht. De opdrachtgever lijdt hierdoor schade. Welke rechtsmiddelen staan de opdrachtgever...

Sluiten