2 min lezen

Ruzie tussen broer en zus over as van overleden moeder

NL

Onlangs moest de hoger-beroep rechter zich uitlaten over een tussen een broer en zus zich al lang voortslepende kwestie over de as van hun overleden moeder. Advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt bespreekt deze bizarre zaak en licht toe hoe het gerechtshof uiteindelijk toch tot een redelijk oordeel komt.

As overledene verdelen over twee urnen?

Moeder overleed ruim een jaar geleden. Sindsdien ruziën broer en zus over de as. Broer – die tot zijn 34e bij zijn moeder woonde – wilde dat een deel van de as van zijn moeder in een afzonderlijke urn aan hem wordt afgegeven zodat hij zijn moeder – gedeeltelijk dan- toch nog een beetje bij zich had. Zus is het hier niet mee eens en wil dat de as van haar moeder (geheel) wordt bijgezet in graf van vader.

Wat was de wens van overledene?

Het Hof zoekt voor haar beoordeling over dit geschil aansluiting bij de Wet op de lijkbezorging. Die wet bepaalt dat lijkbezorging moet geschieden in overeenstemming met de wens van de overledene. Lid 2 van dit artikel bepaalt dat onder lijkbezorging ook wordt begrepen het geven van een bestemming aan de as van een gecremeerd lichaam. Uitgangspunt moet volgens het Hof dus zijn wat de wens van de overledene is geweest. Gek genoeg stond die wens in deze procedure eigenlijk ook niet ter discussie. Zowel broer en zus erkenden namelijk dat moeder wilde worden bijgezet in het graf van vader.

Broer krijgt geen aparte urn

Vaak zie je dat bij zulke geschillen dat de rechter overgaat tot een belangenafweging. In deze procedure wordt aan zulk een belangenafweging niet toegekomen. Nu het Hof in deze procedure constateert dat de uitdrukkelijke wens van moeder duidelijk is komen vast te staan, meent het Hof dat voor een verdere belangenafweging tussen de belangen van broer en zus geen sprake is. Moeders wil is en blijft dus wet. Het Hof merkt wel nog op begrip te hebben voor de wens van broer om te beschikken over een tastbaar aandenken van moeder maar laat hier de wens van de moeder op grond van de Wet op Lijkbezorging toch prevaleren.

Advocaat verbintenissenrecht Amsterdam

De broer beschikte al over een deel van de as van zijn moeder en wordt op het straffe van een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
van € 500,= per dag veroordeeld om de as van zijn moeder af te geven zodat zij alsnog (geheel) kan worden bijgezet in graf bij vader. Dit arrest is een schoolvoorbeeld van bizarre ruzies waarin mensen kunnen geraken en laat mooi zien hoe het Hof toch nog tot een redelijk oordeel komt. Of dit door de broer ook zo wordt gezien blijft de vraag maar op de wijze van argumentatie van het Hof lijkt weinig af te dingen.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence