Opdrachtnemer zonder toestemming extern adviseur ingeschakeld?

Het komt regelmatig voor dat een opdrachtnemer externe deskundigen inschakelt om een specifiek advies uit te brengen. Denk aan een milieurapportage bij een bouwopdracht of een fiscaal advies bij een overname. In een recente zaak schakelde een advocatenkantoor een externe advocaat in voor een cassatieadvies. De cliënt weigerde echter de kosten hiervan te dragen. Volgens cliënt had hij helemaal geen toestemming gegeven voor deze opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
Advocaat incassorecht Hidde Reitsma licht de kwestie toe.

 

Advocatenkantoor raadt cliënt extern cassatieadvies aan

Een cliënt had een advocatenkantoor ingeschakeld voor een geschil. De cliënt verloor zijn procedure bij het hof. Hierop raadde het advocatenkantoor cliënt aan om advies te vragen over de haalbaarheid van een cassatieberoep aan een externe cassatieadvocaat. Toen cliënt vroeg wat de kosten van een cassatieadvies zouden zijn, werd hem verteld dat dit in een andere zaak ongeveer € 5.000 had gekost. ‘Dat kan ik nog wel hebben’, had de cliënt geantwoord.

Kostenopgave cassatieadvocaat verstuurd per e-mail

Het advocatenkantoor zou een kostenopgave opvragen bij cassatieadvocaat X. Enkele weken later e-mailde cassatieadvocaat X aan het advocatenkantoor dat een cassatieadvies tussen € 4.500 en € 5.800 zou kosten. Het advocatenkantoor stemde hiermee in. Deze e-mailwisseling werd doorgemaild aan cliënt onder de begeleidende tekst ‘ter info’. Het advies werd opgesteld.

Heeft cliënt wel of geen toestemming gegeven voor opdracht?

Toen de cliënt vervolgens de rekening gepresenteerd kreeg was hij ‘not amused’: hij had geen opdracht gegeven en had bovendien ondertussen elders al een cassatieadvies opgevraagd. Hij weigerde de kosten te voldoen. In de incassoprocedure stelde zowel de kantonrechter als het hof het advocatenkantoor in het ongelijk. Het enkele feit dat de offerte van de cassatieadvocaat in dezelfde orde van grootte lag als het bedrag dat eerder aan cliënt was genoemd, en waarvan cliënt op dat moment had gezegd dat hij dat ‘nog wel kon hebben’, is onvoldoende om aan te nemen dat cliënt met de verlening van de opdracht aan de cassatieadvocaat instemde.

‘Ter info’ verstuurde e-mail niet voldoende toestemming

Ook de stelling van het advocatenkantoor dat cliënt stilzwijgend zou hebben ingestemd met de opdracht door niet te protesteren op de e-mailwisseling met de cassatieadvocaat, kan niet baten. De e-mailwisseling was doorgestuurd met als enige toelichting de tekst “ter info”. Nergens bleek uit dat cliënt om toestemming werd gevraagd. Bovendien verbleef cliënt in het buitenland en had beperkt toegang tot internet. Bij een oppervlakkige kennisname van de e-mails was het logisch dat hij hier overheen zou lezen. Het advocatenkantoor had dus expliciet toestemming moeten vragen. Nu dit niet is gebeurd, is het advocatenkantoor aansprakelijk voor de kosten.

AMS Advocaten gespecialiseerd in incassogeschillen

Opdrachtnemers doen er dus verstandig aan om bij het inschakelen van externe adviseurs de opdrachtgever expliciet om toestemming te vragen en deze ook schriftelijk te bevestigen alvorens de externe opdracht te verlenen. Ook voor het maken van andere kosten die niet contractueel zijn overeengekomen, is een schriftelijke vaststelling van de goedkeuring aan te raden. Hiermee worden geschillen zoals onderhavige voorkomen.

More in Incasso
Gerichtsverfahren in Niederlanden - AMS Advocaten in Amsterdam und Naarden
Vervalste beëindigingsovereenkomst lening baat schuldenaar niet

In een kort geding over een uitstaande lening komt de kredietnemer ineens met een belangrijk document op de proppen. Hieruit...

Close