Werkgever stelt loonstop in wegens niet meewerken aan re-integratie

In deze zaak krijgt een werknemer van een telecommunicatiebedrijf een burn-out en raakt arbeidsongeschikt. Het re-integratietraject verloopt zeer moeizaam. Op een gegeven moment zet de werkgever de loondoorbetaling daarom stop. De werknemer accepteert dit niet en stapt naar de rechter. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt het arrest in kort geding van het hof.

 

Werknemer en werkgever in strijd over re-integratie

De werknemer raakt na 6,5 jaar dienstverband arbeidsongeschikt door een burn-out. Nadat de werknemer geen vertrouwen meer heeft in de bedrijfsarts wil zij dat stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
Stichting
Burn Out (SBU) wordt ingeschakeld. De bedrijfsarts raadt dit om meerdere redenen af. De werkgever neemt dit advies over, maar komt wel met alternatieven. De werknemer neemt een advocaat in de arm en wijst de drie alternatieven voor SBU en mediation af. De werknemer accepteert wel inschakeling van een psychologe in plaats van SBU. Het UWV verplicht de werknemer vervolgens om mee te werken aan mediation.

Werknemer belemmert eigen re-integratie

Omdat de werknemer niet met haar leidinggevende en diens leidinggevende wil communiceren, neemt het hoofd personeelszaken als casemanager deel aan de mediation om de re-integratie te begeleiden. Er wordt een arbeidskundige ingeschakeld om onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Nadat de werknemer het niet eens is met het deskundig rapport, wordt het rapport ingetrokken. Ook weigert de werknemer het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie te tekenen als haar voorstellen niet worden overgenomen. Tenslotte eist ze een (andere) casemanager om de papieren samen in te vullen en staakt ze de mediation.

Werkgever stelt loonstop in wegens belemmering re-integratie

De werkgever stelt een loonstop in omdat de werknemer weigert het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie te ondertekenen, stopt met de mediation en niet meewerkt aan de re-integratie. Door Tussenkomst Wanneer een derde een zelfstandige procespartij wil innemen in een reeds aanhangig geschil.
» Meer over tussenkomst
tussenkomst
van het UWV wordt na drie maanden weer loon betaald. De werknemer stapt naar de rechter en eist haar salaris van de drie maanden op. De kantonrechter wijst deze vordering toe. De werkgever gaat echter in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
.

Rechter: werkgever heeft loondoorbetaling terecht gestaakt

Het hof stelt dat de werkgever de loonbetaling terecht heeft gestaakt. De werknemer heeft namelijk geen deugdelijke grond om de medewerking aan de re-integratie te weigeren (artikel 7:629 lid 3 aanhef en sub d BW). Van de werknemer mag verlangd worden dat zij in gesprek gaat en blijft met de werkgever, anders kan de werkgever niet voldoen aan zijn wettelijke plichten rondom re-integratie (artikel 7:658a BW). Door te stoppen met de mediation en de overleggen met het hoofd personeelszaken – zonder logische reden – te weigeren, heeft de werknemer de re-integratie belemmerd.

AMS Advocaten adviseert bij arbeidsconflicten

Een zieke werknemer wordt wettelijk beschermd. Hij moet zich echter wel gedragen als goed werknemer (artikel 7:611 BW). Uit deze uitspraak blijkt dat je door niet mee te werken aan de re-integratie, je recht op loonbetaling (tijdelijk) kan verliezen. Blijven communiceren op een zakelijke manier leidt doorgaans tot de beste uitkomst. Juridisch advies kan – zeker als de emoties hoog oplopen – hierbij nuttig zijn. AMS Advocaten heeft ruime ervaring in het arbeidsrecht en adviseert u graag.

Meer in Arbeidsrecht
Contract law - AMS Advocaten in Amsterdam and Naarden
Ontslag wegens diefstal: bijwerking van medicijngebruik?

In een opmerkelijke arbeidszaak deed het hof onlangs uitspraak. Een werknemer was op staande voet ontslagen nadat zij € 70,-...

Sluiten