Geluidsoverlast in de VvE? Zorg voor een dossier!

De kantonrechter in Alkmaar behandelde onlangs een zaak van een VvE die boetes had opgelegd aan een eigenaresse die met haar gezin overlast veroorzaakte. De kantonrechter vond die boetes echter onterecht. Dat er overlast is was namelijk niet uit een “objectieve bron” gebleken. Advocaat VvE-recht Robert van Ewijk bespreekt het vonnis.

VvE legt boete op aan jong gezin wegens onredelijke hinder

In een complex waarin voornamelijk ouderen wonen, woont één gezin met kinderen in de leeftijd tussen de 14 en 17 jaar oud. De oudere bewoners klagen geregeld bij de VvE over overlast: harde muziek tot diep in de nacht. Omdat het klachten blijft regenen, legt de VvE op een gegeven moment een boete op van € 500,-, omdat er sprake is van ‘onredelijke hinder’, waarvoor het reglement een sanctie kent in de vorm van een boete.

Eigenaresse appartement doet verzoek tot vernietiging boete

De eigenaresse van het appartement is het niet met die boete eens, en vraagt de kantonrechter om het besluit waarbij die boete is opgelegd te vernietigen. Zij voert (onder meer) aan dat van onredelijke hinder geen sprake is, en dat de klachten van de oudere bewoners te wijten zijn aan hun leeftijd en de daaraan verbonden gezapige levenshouding. De rechter vindt echter dat de eigenaresse daarmee een groep mensen op grond van hun leeftijd bestempelt als een groep die om het minste of geringste last zou hebben van overlast.

Rechter: onredelijke hinder niet objectief vastgesteld

Daarentegen meent de rechter wel dat de door de VvE gestelde onredelijke hinder niet objectief is vastgesteld. Het enkele feit dat er is geklaagd en dat er politie langs is gekomen, is daarvoor onvoldoende. Er zou – om de overlast objectief vast te kunnen stellen – sprake moeten zijn van bijvoorbeeld een dagrapport of mutatiestaat van de politie. Omdat die stukken ontbreken, kan de rechter de overlast niet kwalificeren als onredelijk. Daarom is de boete onterecht opgelegd, en vernietigt de rechter het besluit.

Advocaat bij overlast in de VvE

Het advies is daarom dus altijd om – als er sprake is van overlast – ervoor te zorgen dat er een sluitend dossier komt, waaruit de overlast objectief blijkt. De advocaat VvE-recht van AMS Advocaten kan daarin adviseren.

Meer in VvE
Hoe incasseer je de VvE-bijdragen na overlijden appartementseigenaar?
Hoe incasseer je de VvE-bijdragen na overlijden appartementseigenaar?

Veel VvE’s worden ermee geconfronteerd: niet betaalde servicekosten wanneer een appartementseigenaar overlijdt. Het is dan vaak lastig om die te...

Sluiten