1 min lezen

KNB presenteert model-akte voor de flex-bv

NL

Vooruitlopend op invoering van de flex-bv-wetgeving, die mogelijk op 1 juli 2012 in werking treedt, heeft de Koninkijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB) een model voor een notariële oprichtingsakte van een kleine flex-BV gepresenteerd, met statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
die tot een minimum zijn beperkt.

Op onze website is een dossier flex-BV aangelegd.

Meer over de flex-BV

De wetsvoorstellen voor de flex-bv brengen een aanzienlijke vereenvoudiging en flexibilisering aan op het bestaande BV-recht. Zo worden het verplichte minimumkapitaal van € 18.000, de bankverklaring bij inbreng in geld en de accountantsverklaring bij inbreng in natura afgeschaft en kan een bv volstaan met eenvoudige statuten. De verklaring van geen bezwaar voor oprichting van een BV was op 1 juli 2011 al afgeschaft. Met de flex BV kan een ondernemer de statuten van zijn bedrijf vergaand aanpassen. De statuten kunnen straks dus voor elke BV op maat worden gemaakt. Aanpassen van de statuten is niet verplicht, maar vaak wel noodzakelijk om te profiteren van de geboden flexibiliteit en vrijheid. Vaak moeten dan ook andere zaken die hiermee samenhangen worden aangepast, zoals aandeelhoudersovereenkomsten en de kapitaalstructuur.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence