3 min lezen

Ontslagvergoeding bij overgang van onderneming

NL

In een recente uitspraak heeft de rechter geoordeeld dat bij het bepalen van de hoogte van een ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
voor een bibliotheekmedewerkster rekening moet worden gehouden met het dienstverband bij een rechtsvoorganger. Omdat de ontslagvergoeding hierdoor zeer hoog zou kunnen uitvallen en deze met overheidsgelden moet worden voldaan, besluit de rechter de ontslagvergoeding fors te matigen. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit. 

 

Anciënniteit en overgang van onderneming

Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat moment voor een ondernemer bestaan uit arbeidsovereenkomsten over op de verkrijger van die onderneming. Daarnaast is de vorige werkgever nog een jaar na de overgang naast de verkrijger hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
» Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijk
verbonden voor verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
, die zijn ontstaan vóór dat tijdstip. Dit houdt in dat de verkrijger bijvoorbeeld rechten kan ontlenen aan een tussen de verkoper van de onderneming met een werknemer gesloten concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
, maar ook dat hij in moet staan voor verplichtingen die er reeds jegens de werknemer bestonden (zoals het betalen van salaris). Indien een werknemer na een overgang van onderneming door de (rechts)opvolger wordt ontslagen, dient er bij het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding ook rekening te worden gehouden met het dienstverband bij de rechtsvoorganger. Het aantal jaren dat de werknemer in dat dienstverband  heeft gewerkt telt dus mee voor de anciënniteit bij het berekenen van de kantonrechtersformule.

Overgang van onderneming of opvolgend werkgeverschap?

In het onderhavige geval heeft er een reorganisatie binnen het bibliotheekwezen plaatsgevonden omdat de bibliotheken niet meer via de provincie maar uit gemeentelijke middelen zouden worden gefinancierd. De bibliotheekmedewerkers zijn op andere plaatsen hun (inhoudelijk niet gewijzigde) werkzaamheden gaan verrichten. Over deze reorganisatie en de achtergrond daarvan is een bepaling in de arbeidsovereenkomst van de betreffende medewerker opgenomen. Hieruit blijkt volgens de kantonrechter wel dat het de bedoeling is geweest dat de werknemer haar anciënniteit zou behouden. Volgens de kantonrechter was er dus sprake van een situatie die gelijk staat aan een overgang van onderneming ex artikel 7:663 BW waardoor de werknemer haar anciënniteit behoudt. Zelfs als dit niet strikt zou kunnen worden aangenomen, is er volgens de kantonrechter sprake van opvolgend werkgeverschap ex artikel 7:668a BW. De twee elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten worden immers redelijkerwijs geacht elkaars opvolger te zijn. Daarom moet in dit geval worden uitgegaan van een anciënniteit van ruim 35 jaar.

Ontslagvergoeding

Bij het berekenen van een ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule De formule gebruikt door de kantonrechter bij bepaling van de hoogte van een ontslagvergoeding.
» Meer over kantonrechtersformule
kantonrechtersformule
 zou dit neerkomen op een ontslagvergoeding van € 246.991,68 bruto. Een dergelijk hoge vergoeding is volgens de kantonrechter echter disproportioneel hoog omdat de bibliotheek afhankelijk is van subsidies en de vergoeding dus uit overheidsgelden moet worden betaald. De ontslagvergoeding wordt daarom gematigd naar een bedrag van €150.000,- bruto.

Advocaat arbeidsrecht

AMS Advocaten in Amsterdam heeft gespecialiseerde kennis over het arbeidsrecht in huis. Onze arbeidsrechtadvocaat kan enerzijds werkgevers bijstaan bij het ontslag van werknemers en anderzijds werknemers helpen indien zij ontslagen worden en in kort geding wedertewerkstelling en doorbetaling van loon willen vorderen of een ontslagvergoeding willen bedingen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence