De bangalijst: hoe zit het juridisch?

Plotseling was daar de ‘bangalijst’, een nieuw fenomeen onder jongeren. Scholieren sturen elkaar lijstjes met een top tien van meisjes die volgens hen makkelijk te vinden zouden zijn voor seks. In de berichtgeving over dit onderwerp worden de strafrechtelijke termen smaad, smaadschrift In een schriftelijke uitlating zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van zaken te beschuldigen zonder dat wordt gehandeld uit noodzakelijke verdediging.
» Meer over smaadschrift
smaadschrift
en laster Het opzettelijk zwartmaken van iemand in het openbaar door deze persoon te beschuldigen van feiten die niet waar zijn.
» Meer over laster
laster
door elkaar gebruikt. Dat schept verwarring. En naast het doen van aangifte kan er ook civielrechtelijke actie worden ondernomen. Advocaat smaad en laster Thomas van Vugt legt uit. 

 

Aangifte: smaad, smaadschrift of laster?

Om welke strafrechtelijke kwalificatie gaat het? Smaad is een uitlating waarmee geprobeerd wordt iemands goede naam aan te tasten. Het gaat dan om het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van zaken te beschuldigen waaraan hij zich schuldig zou hebben gemaakt, zonder dat wordt gehandeld uit noodzakelijke verdediging. Of zonder dat kon worden aangenomen dat deze feiten waar zijn en dat het algemeen belang vereiste dat de feiten naar buiten werden gebracht. Is de uitlating niet waar, dan heet het laster. Als dat schriftelijk gebeurt (publicatie op een website is schriftelijk), maakt de dader zich schuldig aan smaadschrift. Op smaadschrift staat een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar of een geldboete van de derde categorie (maximaal € 7.600).

Kort geding: verwijdering op straffe van dwangsom

Naast het doen van aangifte is het mogelijk om op grond van onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
een kort geding op te starten waarin op straffe van een dwangsom verwijdering van de lijst, althans van een bepaalde naam op die betreffende lijst, wordt gevorderd. Als een uitlating onrechtmatig is, heb je overigens niet alleen recht op schadevergoeding maar ook op rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
. De advocaat eist dan van de kort gedingrechter (voorzieningenrechter) dat hij de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
partij veroordeelt tot het plaatsen van een rectificatie, wederom op straffe van een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
. Het is van belang om van tevoren goed door te spreken hoe de tekst van de rectificatie precies moet luiden en waar, wanneer en op welke manier de rectificatie moet worden geplaatst.

Advocaat smaad en laster

Ons advocatenkantoor heeft veel ervaring met zaken over onrechtmatige uitlatingen en publicaties, rectificatie en schadevergoeding. Meer lezen over smaad, laster en rectificatie. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

More in Mediarecht
Advocaat smaad, laster en rectificatie
Rectificatie in kort geding

Deze week bepaalde de voorzieningenrechter van de rechtbank in Utrecht dat Steven ten Have zijn uitspraken over Tscheu La Ling...

Close