smaadschrift

Smaad is een uitlating waarmee geprobeerd wordt iemands goede naam aan te tasten. Het gaat dan om het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van zaken te beschuldigen waaraan hij zich schuldig zou hebben gemaakt, zonder dat wordt gehandeld uit noodzakelijke verdediging. Als deze uitlatingen schriftelijk geschieden (bijvoorbeeld een krantenartikel of op een website forum) dan heet dit smaadschrift.

Categorieen: ,
Synoniemen: onrechtmatige publicatie

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op