3 min lezen

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor spookfacturen

NL

De rechtbank Overijssel heeft gisteren geoordeeld dat een voormalig bestuurder van het installatiebedrijf aansprakelijk is voor de schade van het bedrijf van ruim € 1.4 miljoen. De voormalig bestuurder heeft – samen met twee tapijtgroothandelaren – jarenlang facturen gestuurd voor niet geleverde zaken. Advocaat Sander Schouten bespreekt de zaak.

Onderzoek naar handelen bestuurder

De algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van aandeelhouders van het installatiebedrijf heeft onderzoek laten doen naar het handelen van de bestuurder. Uit het rapport bleek dat jarenlang facturen zijn opgemaakt voor het leveren van tapijt en laminaat, terwijl de vloeren nooit geleverd zijn. Dat er nooit vloeren waren geleverd was op zichzelf niet vreemd, omdat het installatiebedrijf ook niet handelt in vloeren.

Gewone bedrijfsvoering

De voormalig bestuurder ontkende niet dat de spookfacturen waren opgemaakt en dat daarvoor nooit vloeren waren geleverd. Sterker nog: de bestuurder voerde aan dat dit de gewone bedrijfsvoering van het installatiebedrijf was en dat de gelden gewoon weer terugvloeide in het bedrijf via een ‘zwarte kas.’

Zwart geld

Van dit geld werden volgens de bestuurder allerlei kosten betaald, zoals het sponsoren van een plaatselijke voetbalclub en een goeddoel-project in Moldavië. De bestuurder voegde daaraan toe dat zijn voorgangers hem zouden hebben opgedragen om het ‘zwarte geld-circuit’ in stand te houden. Het installatiebedrijf ontkende dit allemaal.

Behoorlijke taakvervulling en persoonlijk ernstig verwijt

De wet bepaalt dat een bestuurder tegenover de vennootschap gehouden is zijn taak behoorlijk te vervullen. Doet hij dit niet, dan kan hij worden verplicht om de schade van de vennootschap te vergoeden, als de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt of als de bestuurder zelf persoonlijk onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
handelt tegenover de vennootschap.

Betalingen onrechtmatig en groepsverband

De rechtbank oordeelde dat de voormalig bestuurder onrechtmatig had gehandeld tegenover het installatiebedrijf, door de betalingen van de spookfacturen te verrichten, terwijl de bestuurder wist dat het installatiebedrijf daarvoor niet de gefactureerde zaken zou verkrijgen. Dat sprake zou zijn van een bedrijfscultuur of een instructie van een voorganger, kon de bestuurder niet baten. De bestuurder moest van de rechtbank zelf inzien dat deze gang van zaken niet door de beugel kon.

Groepsaansprakelijkheid

Ook de twee tapijthandelaren die de spookfacturen verstuurden werden door de rechtbank aansprakelijk gehouden. De rechtbank oordeelde dat de tapijthandelaren samen met de bestuurder in groepsverband onrechtmatig hadden gehandeld tegenover het installatiebedrijf.

Schadevergoeding

Hoeveel schadevergoeding de voormalig bestuurder en de tapijthandelaren uiteindelijk aan het installatiebedrijf moeten betalen, is nog niet duidelijk. Enkele betalingen zouden namelijk uiteindelijk ten goede zijn gekomen van het installatiebedrijf. Om deze reden heeft de rechtbank alle partijen de gelegenheid geboden zich hierover uit te laten.

Conclusie

Als een bestuurder onrechtmatig handelt tegenover de vennootschap, dan kan hij worden verplicht de schade van de vennootschap te vergoeden. Dat daarvan sprake is wanneer een bestuurder valse facturen accordeert en betaalt lijkt evident en wordt in bovengenoemde uitspraak bevestigd. 

Heeft u vragen over bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
? Neem dan contact op met AMS Advocaten!

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence