3 min lezen

De coöperatie: terug van weggeweest!

NL

Heb je plannen om samen te ondernemen? Denk dan eens aan de coöperatie in plaats van een BV of NV. De coöperatie blijkt aan een flinke opmars te zijn begonnen en dat is niet voor niets. Deze ondernemingsvorm biedt veel voordelen. Wat is een coöperatie precies, wat zijn de voordelen en waar moet je op letten? Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit legt uit.

Coöperatie, BV of NV?

Bekende ondernemingen, zoals Rabobank, Univé en Campina maken al vele jaren gebruik van deze op het eerste oog wat ouderwetse ondernemingsvorm. Maar het jaar 2012 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar van de coöperatie en  de aandacht voor de coöperatie groeit met de dag. En niet zonder reden. Het gebruik van een coöperatie als ondernemingsvorm in plaats van een besloten of naamloze vennootschap Een als zodanig opgerichte rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal.
» Meer over naamloze vennootschap
naamloze vennootschap
brengt veel voordelen met zich mee.

Geen aandeelhouders maar leden

Uit de wet blijkt dat de coöperatie een vereniging is die haar leden voorziet in haar stoffelijke behoefte. De coöperatie heeft dan ook geen aandeelhouders als eigenaren, maar slechts leden. Een van de voornaamste voordelen van het gebruik van de coöperatie als ondernemingsvorm is dat hij snel, goedkoop en gemakkelijk te vormen is. Bij oprichting van de coöperatie hoeft slecht een akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
te worden opgemaakt door de notaris. Daarnaast moet de coöperatie worden ingeschreven in het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
handelsregister
en zal elke coöperatie verplicht zijn jaarstukken op te stellen. Ook kan men ook gebruik maken van de mogelijkheid om de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
te beperken (men spreekt dan van een coöperatie B.A.) of de aansprakelijkheid geheel uit te sluiten (men spreekt dan van een coöperatie U.A.). Het grote voordeel van een besloten of naamloze vennootschap, namelijk dat het ondernemingsrisico wordt gereduceerd, geldt ook voor de coöperatie.

De coöperatie: veel flexibiliteit

In tegenstelling tot de besloten of de naamloze vennootschap heeft de coöperatie ook als voordeel dat er weinig dwingende wetsbepalingen te vinden zijn. Dit betekent dat je de coöperatie naar eigen wens vorm kunt geven. De coöperatie is dus een uiterst flexibele rechtsvorm. Wil je samen met een andere ondernemer de krachten bundelen onder één handelsnaam, maar toch de gemaakte winst terug laten vloeien naar rato van inbreng? In tegenstelling tot de besloten of naamloze vennootschap is dat geen enkel probleem. Bij een vennootschap is een ongelijke winstdeling in strijd met de gelijkheid van aandeelhouders. Bij een coöperatie is dit niet het geval. Ook op het moment dat men wil groeien of krimpen is dit, in tegenstelling tot de besloten of naamloze vennootschap, gemakkelijk te realiseren door nieuwe leden te laten aansluiten of af te stoten.

Advocaat voor advies bij coöperatie

De coöperatie zal waarschijnlijk steeds meer terrein te gaan winnen en een populaire rechtsvorm worden voor startende ondernemers en zzp-ers. Wilt u samen met iemand ondernemen? Vergeet dan zeker de mogelijkheden van een coöperatie niet. Deze rechtsvorm heeft namelijk wél de voordelen van een vennootschap, maar niet de nadelen.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence