Sander Schouten

Restitutierisico gewichtige reden voor opzeggen krediet?

Aan een kredietfaciliteit bij een bank zijn vaak strikte voorwaarde verbonden. ...

Lees verder
Marco Guit

Afbreken onderhandelingen in strijd met letter of intent?

Vastgoedbedrijf De Key heeft met vastgoedonderneming Nitsba onderhandeld over ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Ontbinding overeenkomst bij wanprestatie: verzuim vereist!

Het is een algemeen verschijnsel bij de overeenkomst van opdracht: een opdrachtnemer ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Vader eist 1 mln euro van zoon wegens plunderen spaarrekening

Een zoon die het beheer voerde over het vermogen van zijn zieke vader is door ...

Lees verder
Marco Guit
Incasso

Onrechtmatig bodembeslag door de belastingdienst? Eis schadevergoeding!

Bij een bodembeslag door de Belastingdienst wordt beslag gelegd op alle roerende ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

‘Een vergissing van de bank in uw voordeel’

Bij correspondentie tussen een particulier en een bank maakt de bank fout in een ...

Lees verder
Marco Guit

Overeenkomst van borgtocht: hoever strekt zorgplicht curator?

Hoever strekt de informatie- en zorgplicht van een curator als die een overeenkomst ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Tegenvallend aantal leden overgenomen sportschool: schadevergoeding?

Bij de overname van een onderneming wordt de prijs met name bepaald aan de hand ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid achteraf gewekt

Als iemand een overeenkomst sluit namens een ander zonder daarvoor een toereikende ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Mestproducent staakt activiteiten wegens gewijzigde Opiumwet

In een recent kort geding stond de vraag centraal of het een producent in mestproducten ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Betrokkene bij factuurfraude veroordeeld tot terugbetaling

In een recent vonnis van de rechtbank Amsterdam is een betrokkene bij fraude met ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Is de bouwer van een ingestorte silo aansprakelijk voor de schade van de huurder?

Een silo met daarin chemische materialen stort in. De inhoud lekt eruit en de ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vergelijkende reclame: wat mag wel en wat niet?

Het is de nachtmerrie van ieder bedrijf: een concurrent maakt vergelijkende reclame ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Finale kwijting in vaststellingsovereenkomst: wat houdt dat in?

Bij een zakelijke samenwerking kunnen discussies ontstaan over facturen, matige ...

Lees verder
Marco Guit

Advocaat aansprakelijk wegens onzorgvuldige advisering?

De Hoge Raad heeft onlangs een interessant arrest gewezen over de maatstaf die ...

Lees verder
Marco Guit

Contract te vaag? Geen overeenkomst totstandgekomen!

Iedere ondernemer zal zich bewust zijn van het belang om afspraken schriftelijk ...

Lees verder
Marco Guit
Incasso

Twee pandrechten op hetzelfde goed: wie heeft voorrang?

Als zekerheid voor een zakelijke kredietlening bij een bank wordt regelmatig een ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Rechtszaak tegen buren bij onrechtmatige geluidsoverlast

Bijna iedereen heeft ze: buren. Soms wonen die pas op een paar honderd meter afstand ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Beëindiging arbeidscontract via vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Behalve de eenzijdige ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Contract ontbinden, tekortkoming en verzuim: hoe zit het precies?

De wet schrijft voor dat iedere tekortkoming in de nakoming van een contract de ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief