Mariëlle de Wild

Je hebt iets in bruikleen en het wordt gestolen. Wat dan?

Als je iets uitleent zonder dat je daarvoor een tegenprestatie terug wilt hebben ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Benoeming vereffenaar in nalatenschap, wanneer kan het?

Het kan voorkomen dat in geval van een nalatenschap een derde, bijvoorbeeld een ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Privacy van de buren geschonden door beveiligingscamera?

In deze zaak gaat het om de vraag of een woningeigenaar de privacy van zijn buurman ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Ajax scoort ook in de rechtszaal

De eiser in deze zaak verzorgt al meer dan 25 jaar de wedstrijdtenues van alle ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Het verschil tussen de verjaring van een vordering en de verjaring van een vonnis

Er lijkt nog steeds veel onduidelijkheid te bestaan over de vraag wanneer een ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Is ingebrekestelling altijd vereist? AMS zocht het uit!

Als twee partijen een overeenkomst hebben en één partij schiet in de nakoming ...

Lees verder
Lennard Noordzij

Onterechte opschorting betaling van aandelen. Wat zijn de consequenties?

Een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser, is bevoegd ...

Lees verder
Marcus Wester

Vlucht vertraagd wegens mishandeling gezagvoerder: compensatie?

Luchtvaartmaatschappijen zijn op grond van EU-regelgeving een compensatie verschuldigd ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vrouw verduistert € 500.000: echtgenoot hoofdelijk aansprakelijk?

Een werkneemster verduisterde ruim € 500.000 bij haar werkgever. Zij wordt veroordeeld ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Dwaling wegens ondeugdelijke omzetprognose franchiseovereenkomst

Een belangrijke overweging bij de beslissing om een franchiseovereenkomst te sluiten ...

Lees verder
Gea Flapper

Broers ruziën over de as van hun vader

Twee broers maken ruzie over de as van hun vader. Moeder kan de knoop niet doorhakken, ...

Lees verder
Sander Schouten

Wanprestatie opdrachtnemer: restitutie loon en schadevergoeding?

Een opdrachtnemer pleegt wanprestatie bij de uitvoering van een opdracht. De opdrachtgever ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Paard zakt door brug: eigenaar opstal aansprakelijk?

Eiseres loopt met haar wedstrijdpaard aan de hand door een natuurgebied. Ze gaan ...

Lees verder
Marcus Wester

Afspraak is afspraak, ook op Marktplaats

Een van de belangrijkste rechtsbeginselen wordt in Latijn aangeduid met “Pacta ...

Lees verder
Marco Guit

VOF in gebreke met betalen? Vennoot hoofdelijk aansprakelijk!

Een VOF heeft -in tegenstelling tot een BV- geen afgescheiden vermogen. Dit betekent ...

Lees verder
Thomas van Vugt

OM ruziet met documentairemakers en start kort geding op

Ook de overheid kan als partij een civielrechtelijk geschil aan de rechter voorleggen. ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Streep door restschuld in verband met schending zorgplicht?

Onlangs wees de rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak betreffende ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vaststellingsovereenkomst nietig wegens strijd met goede zeden of openbare orde?

Een erfgenaam verzwijgt het bestaan van enkele bankrekeningen die de erflater ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Discussie over gesloten vaststellingsovereenkomst met bank

Recentelijk is door de rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak gewezen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vernietiging overeenkomst wegens misbruik van omstandigheden: zo zit het

Een echtpaar voert samen een onderneming en houden beiden aandelen in de BV. Na ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief