3 min lezen

Eenzijdig verzoek tot beheersregeling voor gezamenlijke woning: kan dat?

NL

Twee stellen wonen samen in een woning. Het eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
van de woning berust bij de man van het ene stel en de vrouw van het andere stel. Beide relaties worden verbroken, en de vrouwelijke eigenaresse van de woning verzoekt de rechtbank een regeling voor de woning vast te stellen. Kan dat? Advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt licht een uitspraak van de rechtbank toe.

 

 

Één gezamenlijke woning, twee eigenaren

Een man en vrouw kopen een woning om daar ieder met hun eigen partners in te gaan wonen. De twee stellen zijn bevriend. Het ene stel trekt in het voorhuis, het andere stel het achterhuis. Beide relaties lopen op een bepaald moment stuk en de mannen vertrekken.

Bewoonster achterhuis eist recht om voorhuis te verkopen

De bewoonster van het achterhuis, tevens mede-eigenaresse van de woning, verzoekt de rechtbank om een regeling voor de woning vast te stellen op grond waarvan zij, met uitsluiting van de mannelijke mede-eigenaar van de woning, alle (rechts)maatregelen kan nemen tegen de andere bewoners om zo te bewerkstelligen dat de woning (waaronder het voorhuis) wordt ontruimd en deze kan worden verkocht. Voor het geval al een regeling bestaat wordt de rechter verzocht deze op voornoemde wijze aan te passen.

Beheersregeling voor deelgenoten van eenzelfde goed

Als goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
aan twee of meer (rechts)personen toebehoren is er sprake van een gemeenschap, en kunnen de betreffende partijen worden aangemerkt als deelgenoten. Deelgenoten kunnen in een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
laten vastleggen hoe zij om wensen te gaan met het beheer en het gebruik van hun gemeenschappelijke goederen; een beheersregeling Overeenkomst tussen deelgenoten waarin het genot, het beheer en het gebruik van hun gemeenschappelijke goederen is geregeld.
» Meer over beheersregeling
beheersregeling
.

Beheersregeling gezamenlijke woning blijkt al te bestaan

De kantonrechter is van mening dat er in onderhavig geval al sprake is van beheersregeling, nu de bewoners duidelijke afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop de woning wordt bewoond en tuin is verdeeld. De kantonrechter kan een overeenkomst echter wijzigen of buiten werking verklaren als er sprake is van Onvoorziene omstandigheden Omstandigheden die partijen niet hebben (kunnen) voorzien bij het sluiten van een overeenkomst die een wezenlijke (nadelige) invloed hebben op de (wijze van) nakoming van de overeenkomst.
» Meer over onvoorziene omstandigheden
onvoorziene omstandigheden
.

Eiseres zegt aangetast te zijn in woongenot

Verzoekster stelt dat de bewoonster van het voorhuis na het vertrek van diens partner ( tevens mede-eigenaar van de woning) zonder recht of titel in het voorhuis verblijft, net als de voormalig partner van verzoekster die een relatie zou hebben met de bewoonster van het voorhuis. Verzoekster stelt dat zij wordt aangetast in haar woongenot en afhankelijk is van het voorhuis voor verwarming, gas en elektriciteit.

Bestaande beheersregeling behouden

De kantonrechter meent dat er gezien de verbreking van de relaties sprake is van onvoorziene omstandigheden, maar dat verzoekster niet verstoken is gebleken van nutsvoorzieningen en zij onveranderd woongenot heeft van het achterhuis. De onvoorziene omstandigheden zijn volgens de kantonrechter dan ook niet van dien aard dat een wijziging of terzijde stelling van de bestaande beheersregeling noodzakelijk is. Het verzoek wordt afgewezen.

Advocaat verbintenissenrecht nodig?

De advocaat van AMS kan deelgenoten of betrokkenen adviseren als zij er niet samen uitkomen hoe moet worden omgegaan met een gemeenschappelijk goed. Neem voor meer informatie en vragen contact met ons kantoor op.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence