Terug
b

beheersregeling

Als goederen aan twee of meer (rechts)personen toebehoren is er sprake van een gemeenschap. De betreffende partijen worden aangemerkt als deelgenoten. Een beheersregeling is een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tussen twee of meer deelgenoten waarin zij afspraken vastleggen over het genot, het beheer en het gebruik van hun gemeenschappelijke goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
.

Verzoek kantonrechter

Als er geen beheersregeling os gesloten, dan kan de kantonrechter op verzoek van de meest gerede partij een zodanige regeling treffen. De kantonrechter kan zo nodig de goederen onder bewindvoering De door de rechtbank aangestelde advocaat die een onderneming begeleidt bij een surseance van betaling of ontbinding van een rechtspersoon.
» Meer over bewindvoering
bewind
laten stellen. De kantonrechter houdt bij de behandeling van een dergelijk verzoek rekening zowel met de belangen van partijen als met het algemeen belang.
Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op