Thomas van Vugt

Discussie over gesloten vaststellingsovereenkomst met bank

Recentelijk is door de rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak gewezen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vernietiging overeenkomst wegens misbruik van omstandigheden: zo zit het

Een echtpaar voert samen een onderneming en houden beiden aandelen in de BV. Na ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Verjaring bij onjuiste stuiting van vordering: hoe zit het?

Het in de gaten houden van een mogelijke verjaring bij een vordering is cruciaal. ...

Lees verder
Onno Hennis

Wat zijn de juridische gevolgen als een Sinterklaas zich misdraagt?

In een opvallende zaak uit 2007 was er sprake van een hulp-Sinterklaas waarover ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Opdrachtnemer recht op loon bij voortijdig einde opdracht? Zo zit het!

Een incassobureau neemt een incasso-opdracht aan van een opdrachtgever. Zij spreken ...

Lees verder
Onno Hennis

Vereenzelviging slechts onder uitzonderlijke omstandigheden

Helaas gebeurt het vaak dat een schuldeiser achter het net vist, omdat de schuldenaar ...

Lees verder
Marco Guit

Essentialia koopovereenkomst: object en koopprijs

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Dit vereist wilsovereenstemming ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Due diligence: leg omvang onderzoek goed vast!

Participaties kopen in buitenlandse vastgoedprojecten of in hardhout plantages: ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Wie is opdrachtgever: eenmanszaak of BV?

In het handelsverkeer worden opdrachten niet altijd nauwkeurig schriftelijk vastgelegd. ...

Lees verder
Sander Schouten

Is schuldenaar rente verschuldigd bij schuldeisersverzuim?

Als de nakoming van een verbintenis wordt verhinderd doordat de schuldeiser geen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Battle of forms bij algemene voorwaarden: wat zijn de spelregels?

In internationale handelsgeschillen wordt nogal eens getwist over de vraag welke ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Ontbinding agentuurovereenkomst door kantonrechter: AMS legt uit!

De wet bepaalt dat elke partij een verzoek tot ontbinding van een agentuurovereenkomst ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Schending zorgplicht bank bij overkreditering?

In het huidige economische klimaat ondervinden steeds meer mensen problemen bij ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Schorsing concurrentiebeding in franchiseovereenkomst

Een franchisegever komt de franchiseovereenkomst met zijn franchisenemers niet ...

Lees verder
Onno Hennis

Golfer slaat golfbal op hoofd speler: aansprakelijk of eigen risico?

De golfsport mag op het eerste gezicht minder gevaarlijk dan bijvoorbeeld voetbal ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Actio pauliana: benadeling verhuurder door wanbetalende huurder?

In sommige gevallen kan een schuldeiser die door een rechtshandeling tussen zijn ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Schuldeisersverzuim en recht op schadevergoeding: AMS legt uit!

In een geschil tussen een oestervisser en een afnemer vorderden partijen over ...

Lees verder
Marco Guit

Restitutie aanbetaling bij annulering? Zo zit dat!

In een recente zaak stond de vraag centraal of een koper recht had op restitutie ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Notaris aansprakelijk voor verdwijnen €1 mln na belegging?

Een vermogende partij heeft € 1 miljoen aan een stichting toevertrouwd ter beheer ...

Lees verder
Sander Schouten

Opzegging bij aanneming van werk: hoe zit het?

Wanneer mag een opdrachtgever een overeenkomst van aanneming opzeggen? Het antwoord ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief