Thomas van Vugt

Uitleg non-concurrentie bepaling volgens Haviltex criterium

Behalve in een arbeidsrelatie worden ook in franchiseovereenkomsten concurrentiebedingen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Schadeclaim voor belastingadviseur bij mislopen fiscaal voordeel

Een belastingadviseur berekent bij de aangifte van een ondernemer de te verwachten ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Rechter: beroep op exoneratiebeding onredelijk

Het zal je maar gebeuren. Je bent deurwaarder en betekent te laat een huuropzegging ...

Lees verder
Marco Guit

Schuldoverneming? Medewerking schuldenaar vereist!

De voorzieningenrechter deed onlangs een interessante uitspraak over de teruglevering ...

Lees verder
Marco Guit

Vernietiging persoonlijke aansprakelijkheidstelling wegens dwaling?

In het zakelijke handelsverkeer verlangen veel geldschieters een vorm van zekerheid ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Constructie omzeilen dertiende penning misbruik van recht?

De Hoge Raad wees onlangs een bijzonder arrest. Het ging over het recht op de ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Kan rechter contractuele beëindigingsvergoeding matigen?

Een bepaling in een contract waarin partijen afspreken dat ze bij contractsbreuk ...

Lees verder
Marco Guit

‘Ontslagen’ muzikant had recht op opzegtermijn

De voorman van een band zegt met onmiddellijke ingang en zonder opgave van reden ...

Lees verder
Marcus Wester

Compensatie mogelijk bij vertraging door staking

Passagiers kunnen in specifieke gevallen compensatie vorderen van een luchtvaartmaatschappij ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hoge Raad gaat “om”: faillissement VOF betekent niet steeds dat van vennoten

Heel soms komt de Hoge Raad (HR) terug op vaste rechtspraak. Op 6 februari 2015 ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Schending zorgplicht adviseur bij onjuiste omzetprognose?

Op dit blog zijn al verschillende uitspraken behandeld over de vraag of een franchisegever ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Klacht over fout advocaat: na 13 maanden tijdig?

Een cliënt liet meer dan een jaar verstrijken voordat hij bij zijn advocaat klaagde ...

Lees verder
Sander Schouten

Te laat geklaagd na verrijking: klachtplicht verzaakt?

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland volgt dat een klager ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Dwaling franchisenemer bij onjuiste omzetprognose?

Een franchisenemer vordert in een procedure schadevergoeding van Albert Heijn ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Telt dat?

Een overeenkomst namens een bedrijf kan in principe alleen gesloten worden door ...

Lees verder
Marco Guit

Arts speelt patiëntgegevens door aan echtgenoot

Een huisarts die via de organisatie Dokterswacht diensten waarnam voor andere ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Fout advies van fiscalist over huurcontract: schadevergoeding

Een ondernemer liet zich adviseren op een gebied dat eigenlijk niet binnen de ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Mag franchisenemer franchise fee opschorten?

Het opschortingrecht is een bijzondere bevoegdheid van een schuldenaar om zijn ...

Lees verder
Marcus Wester

Wanneer krijg je vergoeding bij vertraging vlucht?

Op grond van Europees recht hebben passagiers van luchtvaartmaatschappijen recht ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Deskundigheid partijen van belang bij uitleg overeenkomst

Er komen op dit blog regelmatig artikelen voorbij over een geschil tussen twee ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief