Thomas van Vugt

Onjuiste prognose bij franchisecontract: dwaling of teleurstelling?

Om franchisenemers over te halen een franchiseovereenkomst aan te gaan, verstrekt ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Wel een woonboot, geen (pandrecht op de) ligplaats

Een bank heeft tot zekerheid van een verstrekt krediet een hypotheek op een woonschip ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Franchiseovereenkomst opgezegd wegens onbehoorlijk gedrag

Tegenwoordig blijkt franchising steeds vaker een ware voedingsbodem voor conflicten ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Rechter: lening aan echtgenoot benadeelt schuldeisers en is daarom nietig

Een overeenkomst is nietig als deze in strijd is met openbare orde of goede zeden. ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Krediet opgezegd: kort geding opstarten?

De bank heeft een bijzondere zorgplicht ten opzichte van haar cliënten. In een ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Aanvulling koopovereenkomst door rechter naar redelijkheid en billijkheid?

De aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid brengt met zich mee ...

Lees verder
Marco Guit

Voortzetting van een distributieovereenkomst eisen in kort geding

Voor de opzegging van lopende duurovereenkomsten (zoals een distributieovereenkomst) ...

Lees verder
Marco Guit

Mailing aan klantenbestand van een ander: mag dat?

In een recente uitspraak in kort geding gaat de voorzieningenrechter in Gelderland ...

Lees verder
Sander Schouten
Vastgoedrecht

Geen contract van overeenkomst? Zware bewijslast!

Erfgenamen van een vastgoedondernemer worden na diens overlijden in een rechtszaak ...

Lees verder
Marco Guit

Koper wil koop bedrijf ontbinden wegens gebrek: op tijd geklaagd?

Een koper neemt een onderneming over van een andere partij. In de bijlage van ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Rectificatie bij misleidende reclame

De Stichting Loterijverlies heeft onlangs een kort geding aangespannen tegen de ...

Lees verder
Marco Guit

Overeenkomst ontbinden? Eerst ingebrekestelling en verzuim!

De rechtbank Oost-Brabant deed onlangs een interessante uitspraak over de ontbinding ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Klachten over schade na oplevering? Aannemer niet meer aansprakelijk!

Een kernachtige uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden over gebreken aan schilderwerk. ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Schenking, natuurlijke verbintenis en onverschuldigde betaling: wat is het verschil?

Jarenlang heeft mevrouw X flinke geldbedragen afgedragen aan een echtpaar waarbij ...

Lees verder
Thomas van Vugt

De aansprakelijkheid van de notaris: een zwaarwegende zorgplicht

Hoe ver moet een notaris gaan bij in zijn onderzoeksplicht naar een in Spanje ...

Lees verder
Marco Guit

Internationale handelscontracten: welke rechter is bevoegd?

In internationale handelsovereenkomsten is het gebruikelijk dat partijen, hetzij ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Geen Spaanse bouwgrond maar citroenenveld: makelaar aansprakelijk?

Een koper koopt een stuk grond in Spanje via een bemiddelende makelaar. Hij laat ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Man dwingt zijn ex-vrouw via de rechter tot levering van de verkochte woning

Het kan gebeuren dat je naar de rechter moet om medewerking aan de levering van ...

Lees verder
Thomas van Vugt

De regels waaraan een privé detective zich moet houden

De wet bepaalt dat de alimentatieplicht automatisch eindigt op het moment dat ...

Lees verder
Marco Guit

Koop van onderneming: non-conformiteit bij waardeloze goodwill?

Als je een nieuwe boot koopt en die zinkt bij het te water gaan, dan voldoet deze ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief