Sander Schouten

Algemene voorwaarden: reflexwerking zwarte en grijze lijst

In het dagelijkse handelsverkeer worden ze door elke grote onderneming gebruikt: ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Vastgoedrecht

Geen rechtsverwerking door stilzitten VvE

Een appartementseigenaar verhuurt al jaren in strijd met de spitsingsakte zijn ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Beroep financier op eigendomsvoorbehoud slaagt niet

Onlangs deed de rechtbank Haarlem uitspraak in een zaak tussen een importeur van ...

Lees verder
Marco Guit

Meewerken aan onrechtmatige daad niet onrechtmatig

De vrouw die haar bankrekening ter beschikking stelde aan haar echtgenoot om geld ...

Lees verder
Marco Guit

Vermogensbeheerder aansprakelijk voor schade particuliere belegger

Dat beleggen in aandelen niet zonder risico is, weet intussen iedereen. Maar dat ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Beledigende e-mails: geoorloofde kritiek of onrechtmatige daad?

Hoe ver mag iemand gaan in zijn kritiek op het UWV? Dat was de vraag in een kort ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Bank verkoopt woning zonder toestemming: zaakwaarneming?

Bij zaakwaarneming gaat om zaken als het bellen van de glaszetter voor een gesneuvelde ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vordering is verjaard ondanks verzending van sommatiebrieven

Men denkt vaak dat het sturen van aanmaningen terzake een openstaande schuld voldoende ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Opzegging kredietovereenkomst door bank: schending zorgplicht?

Enige tijd geleden besprak ik een uitspraak waarin de bijzondere zorgplicht van ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Zorg bij geldlening altijd voor een contract en kwitanties

In de dagelijkse praktijk komt het regelmatig voor dat binnen een familie- of ...

Lees verder
Marco Guit

Hoofdelijke aansprakelijkheid of borgtocht?

In een recente uitspraak staat de vraag centraal of een overeenkomst van borgtocht ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Executoriale verkoop woning: schending zorgplicht bank?

Het gebeurt in het huidige economische klimaat steeds vaker dat een bank tot uitwinning ...

Lees verder
Thomas van Vugt

De koopovereenkomst: onderzoeksplicht vs mededelingsplicht

Volgens de rechtbank Amsterdam geldt bij het aangaan van een koopovereenkomst ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

De incassowet: alle regels op een rijtje

Op 1 juli 2012 is de Incassowet en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Uitspraak over pandrecht, eigendomsvoorbehoud en natrekking

De rechtbank Den Haag wees onlangs een interessante uitspraak over de goederenrechtelijke ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing?

Iedere serieuze onderneming hanteert algemene voorwaarden, en op vrijwel alle ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Vastgoedrecht

Makelaar aansprakelijk voor niet betalende huurder

Onlangs heeft de rechtbank Amsterdam in een uitspraak beslist dat een makelaar ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Lekkage: wie is aansprakelijk voor de schade?

Recentelijk oordeelde de rechtbank ’s-Gravenhage over de aansprakelijkheid van ...

Lees verder
Marco Guit

Bankgarantie niet altijd een garantie

De Rechtbank Amsterdam heeft in een vonnis van 16 mei 2012 geoordeeld dat het ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Mede-kredietnemer is borg: toestemming echtgenoot vereist

Een vader die ten behoeve van zijn zoon een overeenkomst van geldlening bij een ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief