Sander Schouten

Hoge Raad: duurovereenkomst opzeggen kan in principe altijd

De Hoge Raad heeft in een zaak die rechtsvoorgangers van Eneco tegen een gemeente ...

Lees verder
Marco Guit

Vernietiging borg wegens niet meetekenen echtgenote

Recentelijk heeft de rechtbank Haarlem een uitspraak gedaan in een procedure over ...

Lees verder
Sander Schouten

Geheimhoudingsovereenkomst opstellen: zo werkt het

In verschillende situaties kan het verstandig zijn om geheimhouding met een contractspartij ...

Lees verder
Marcus Wester

Recht op vergoeding bij vertraging vlucht: zo zit het!

Sinds het Sturgeon-arrest van het Hof van Justitie uit 2009 hebben passagiers ...

Lees verder
Marco Guit

Aansprakelijkheid notaris bij opstellen overeenkomst

De rechtbank Almelo heeft zich in een kort geding uitgelaten over de vraag of ...

Lees verder
Marco Guit

Distributieovereenkomst beëindigen: zo werkt het

De rechtbank Zwolle heeft zich in het kader van een kort geding uitgelaten over ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Overheidsaansprakelijkheid door onjuiste inlichtingen

De laatste tijd zijn er verschillende uitspraken geweest in zaken waarin de vraag ...

Lees verder
Marco Guit

AMS Advocaten over de consumentenkoop

Een consumentenkoop is de koop van een roerende zaak tussen een professionele ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Algemene voorwaarden in internationale overeenkomsten

Het Burgerlijk Wetboek bevat regels over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. ...

Lees verder
Marco Guit

Kort geding tot dooronderhandelen

We kennen in Nederland het beginsel van contractsvrijheid. Uitgangspunt is dat ...

Lees verder
Sander Schouten

Onbevoegde werknemer kan ongewenst werkgever binden

Het is vaak erg belangrijk om na te gaan of degene die namens een bedrijf een ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Wetsvoorstel: betalingstermijn facturen in wet verankeren

Op dit moment is er een wetsvoorstel aanhangig met als doel om betalingstermijnen ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Wanneer is een dwangsom verbeurd?

De voorzieningenrechter van de rechtbank Breda oordeelde onlangs over de vraag ...

Lees verder
Thomas van Vugt

De bemiddelingsovereenkomst: wanneer heb je recht op loon?

Wanneer is er sprake van een bemiddelingsovereenkomst en hoe bepaal je de hoogte ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Bij de franchiseovereenkomst komt veel kijken

Bij franchise opent een ondernemer een eigen vestiging binnen een bestaande keten. ...

Lees verder
Thomas van Vugt

De Wet koop op afstand nader beschouwd

Het kopen van artikelen via het internet, zoals kleding, boeken en dvd’s, heeft ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Schuldbekentenis werknemer V&D vernietigd wegens misbruik omstandigheden

De rechtbank Amsterdam oordeelde in een op 10 februari 2012 gepubliceerde uitspraak ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Gerechtshof Amsterdam bevoegd in zaak over verbindend verklaren schikking Converium

Hidde Reitsma schreef op de Engelstalige website van AMS dit artikel geschreven ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Bouwrecht

Overheidsaansprakelijkheid door onjuiste mededeling

Op 6 januari 2012 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de aansprakelijkheid ...

Lees verder
Thomas van Vugt

De Verordening Winkeltijden Amsterdam en de Winkeltijdenwet

De Winkeltijdenwet verbiedt winkels om op zon- en feestdagen open te zijn, alsmede ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief