3 min lezen

Onbevoegde werknemer kan ongewenst werkgever binden

NL

Het is vaak erg belangrijk om na te gaan of degene die namens een bedrijf een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
sluit, daar wel toe bevoegd was. Meestal blijkt dat uit het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
handelsregister
. Soms sluit een werknemer echter een contract namens zijn werkgever zonder dat hij daartoe bevoegd was. Ook al ontbreekt de vereiste vertegenwoordigingsbevoegdheid De bevoegdheid van een natuurlijk persoon om een rechtspersoon te vertegenwoordigen.
» Meer over vertegenwoordigingsbevoegdheid
vertegenwoordigingsbevoegdheid
, de werkgever is soms gebonden aan onbevoegd verrichtte rechtshandelingen. Advocaat verbintenissenrecht Sander Schouten legt uit.

 

Bevoegdheid op grond van volmacht

Een volmacht De bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.
» Meer over volmacht
volmacht
houdt in dat een volmachtgever aan een ander (de gevolmachtigde) de bevoegdheid geeft om namens hem rechtshandelingen te verrichten. Een volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend worden verleend. Soms, zoals bij een VVE, is een besluit daartoe vereist van de leden. Meestal wordt een volmacht op papier gezet in de vorm van een schriftelijk volmacht en soms wordt deze bevoegdheid vermeldt in het handelsregister. Het is dan ook raadzaam bij het sluiten van een contract altijd het handelsregister te raadplegen en te controleren of degene die een bedrijf vertegenwoordigt daar ook echt toe bevoegd is. Bij een alleen zelfstandig bevoegd bestuurder is dat in principe altijd het geval, maar soms blijkt dat bestuurders (op grond van de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
) slechts gezamenlijk bevoegd zijn. In dat geval is het verstandig ook de statuten te controleren. Soms probeert de betreffende contractspartij achteraf  onder de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
uit te komen omdat degene die dat bedrijf  vertegenwoordigde daar niet toe bevoegd was. In principe zal dit lukken, maar er zijn uitzonderingen.

Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid

Indien een bedrijf of persoon namens een ander is vertegenwoordigd zonder dat deze daarvoor een volmacht had gekregen, kan de vertegenwoordigde soms toch niet onder de betreffende rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
uitkomen. Dit is het geval indien degene in wiens naam is gehandeld de schijn heeft gewekt dat er sprake was van een toereikende volmacht.  Deze schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt soms gewekt doordat degene in wiens naam is gehandeld op een bepaalde manier reageert waardoor het lijkt alsof hij zich in een bepaalde rechtshandeling kan vinden, maar soms zelfs in gevallen waarbij hij niet reageert op bepaalde correspondentie of informatie die hij heeft ontvangen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien degene in wiens naam is gehandeld in e-mailverkeer over de betreffende rechtshandeling de cc stond maar niet (afkeurend) reageerde. Hij was dan van de rechtshandeling op de hoogte en wekte daarmee de schijn dat hij zich in de betreffende rechtshandeling kon vinden.

Juridisch advies door advocaat ondernemingsrecht

Als u vragen hebt over een kwestie waarbij iemand of een bedrijf onbevoegd is vertegenwoordigd en u de betreffende rechtshandeling wil aantasten of juist een beroep wil doen op schijn van van vertegenwoordigingsbevoegdheid, kun u contact met ons opnemen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence