Sander Schouten

Evenementenbureau claimt ten onrechte betaling voor wegens corona geannuleerd bedrijfsfeest

Als een overeenkomst niet kan worden nagekomen door een gebeurtenis waardoor overmacht ...

Lees verder
Nynke Noordmans

Lockdownmaatregel onvoorziene omstandigheid ex artikel 6:258 BW

Een onvoorziene omstandigheid volgens artikel 6:258 BW is een situatie die op ...

Lees verder
Onno Hennis

Stefan de Vrij eist schadevergoeding van sportmakelaar

Gisteren kwam in het nieuws dat topvoetballer Stefan de Vrij zijn voormalig zaakwaarnemers, ...

Lees verder
Nynke Noordmans

Vakantiehuis kosteloos annuleren vanwege corona?

Algemene voorwaarden van vakantieparken voorzien in de meeste gevallen niet in ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Afbreken onderhandelingen niet onrechtmatig

Partijen waren jaren met elkaar in onderhandeling over de toekomstige huur van ...

Lees verder
Marco Guit

Verpanding ‘voldoende bepaald’

Bij het verpanden van een goed vereist de wet dat het goed ‘voldoende wordt ...

Lees verder
Marco Guit

Nakoming overeenkomst in kort geding

Ondanks het feit dat de leverancier de distributieovereenkomst had beëindigd, ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Vaststellingsovereenkomst houdt ondanks onjuiste voorstelling van zaken stand

Hoewel een van de partijen bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst uitging ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Bij uitleg contract gaat het om ‘werkelijke bedoeling’ partijen

Het hof Amsterdam heeft in een recent arrest overwogen dat bij de uitleg van een ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Betaling op de bankrekening van een hacker: voor risico van de gehackte schuldeiser of van de betalende schuldenaar?

In een recent arrest heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag voor wiens ...

Lees verder
Onno Hennis

Wees secuur bij het opstellen van een contract; dat voorkomt teleurstelling achteraf

In een zaak die uiteindelijk werd beslist door het Gerechtshof Leeuwarden bleek ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Curator verkoopt zaken in weerwil van eigendomsvoorbehoud. Hoe zit het?

Bij een eigendomsvoorbehoud gaat het eigendom van een geleverde zaak pas over ...

Lees verder
Lennard Noordzij

De nieuwe Wet franchise – definitief in werking per 1 januari 2021

Tot nu toe was de franchiseovereenkomst niet afzonderlijk in de wet geregeld. ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Hof: boete van € 424.000 wegens niet terugbetalen vordering van € 27.500 niet immoreel

Een boetebepaling in een leningsovereenkomst is doorgaans een effectieve prikkel ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Nieuw wetsvoorstel moet valse consumentenbeoordelingen op internet voorkomen: AMS licht toe!

Online shoppen heeft het laatste decennium een enorme vlucht genomen. Van boeken ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Opzegging beleggingsovereenkomst na verscherpt cliëntenonderzoek terecht?

Een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan in beginsel door iedere partij worden ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Netherlands Commercial Court: COVID-19 rechtvaardigt wijziging miljoenencontract niet

De (relatief) nieuwe The Netherlands Commercial Court (NCC) deed onlangs in kort ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Arrest Hof: beding dat recht op rechtsbescherming volledig beperkt is nietig

Het Nederlandse recht gaat uit van een vergaande mate van contractsvrijheid. Slechts ...

Lees verder
Gea Flapper

Het coronavirus: wanneer kun je een geslaagd beroep doen op overmacht?

Nagenoeg iedereen ziet zich inmiddels geconfronteerd met de negatieve gevolgen ...

Lees verder
Gea Flapper

Producent aansprakelijk voor gebrekkige soldeermachine

Een product vliegt na gebruik in brand. Het bedrijfspand en de daaraan verbonden ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief