Sjoerd Yntema

Klantenvergoeding bij einde agentuurovereenkomst

Op grond van artikel 7:442 lid 1 BW heeft een agent bij het einde van de agentuurovereenkomst ...

Lees verder
Marco Guit

Matigingsbevoegdheid artikel 6:109 BW in uitzonderlijke gevallen ook van toepassing bij vordering artikel 2:248 BW

Als in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures sprake is van matiging van de schadevergoeding ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Hoge Raad verschaft duidelijkheid over toetsing BKR-registratie

Bij de aanvraag van een hypotheek worden particulieren soms geconfronteerd met ...

Lees verder
Geertje Strik

Gebrekkige levering, maar te laat geklaagd? Toch betalen.

Een Griekse partij verkocht vijf ladingen bevroren palingen aan een koper in Nederland. ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Factureren zonder verlenen service schending zorgplicht

De redelijkheid en billijkheid en de zorgplicht houden in dat het onder omstandigheden ...

Lees verder
Sander Schouten

Evenementenbureau claimt ten onrechte betaling voor wegens corona geannuleerd bedrijfsfeest

Als een overeenkomst niet kan worden nagekomen door een gebeurtenis waardoor overmacht ...

Lees verder
Sander Schouten

Lockdownmaatregel onvoorziene omstandigheid ex artikel 6:258 BW

Een onvoorziene omstandigheid volgens artikel 6:258 BW is een situatie die op ...

Lees verder
Onno Hennis

Stefan de Vrij eist schadevergoeding van sportmakelaar

Gisteren kwam in het nieuws dat topvoetballer Stefan de Vrij zijn voormalig zaakwaarnemers, ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Afbreken onderhandelingen niet onrechtmatig

Partijen waren jaren met elkaar in onderhandeling over de toekomstige huur van ...

Lees verder
Marco Guit

Verpanding ‘voldoende bepaald’

Bij het verpanden van een goed vereist de wet dat het goed ‘voldoende wordt ...

Lees verder
Marco Guit

Nakoming overeenkomst in kort geding

Ondanks het feit dat de leverancier de distributieovereenkomst had beëindigd, ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Vaststellingsovereenkomst houdt ondanks onjuiste voorstelling van zaken stand

Hoewel een van de partijen bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst uitging ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Bij uitleg contract gaat het om ‘werkelijke bedoeling’ partijen

Het hof Amsterdam heeft in een recent arrest overwogen dat bij de uitleg van een ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Betaling op de bankrekening van een hacker: voor risico van de gehackte schuldeiser of van de betalende schuldenaar?

In een recent arrest heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag voor wiens ...

Lees verder
Onno Hennis

Wees secuur bij het opstellen van een contract; dat voorkomt teleurstelling achteraf

In een zaak die uiteindelijk werd beslist door het Gerechtshof Leeuwarden bleek ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Curator verkoopt zaken in weerwil van eigendomsvoorbehoud. Hoe zit het?

Bij een eigendomsvoorbehoud gaat het eigendom van een geleverde zaak pas over ...

Lees verder
Lennard Noordzij

De nieuwe Wet franchise – definitief in werking per 1 januari 2021

Tot nu toe was de franchiseovereenkomst niet afzonderlijk in de wet geregeld. ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Hof: boete van € 424.000 wegens niet terugbetalen vordering van € 27.500 niet immoreel

Een boetebepaling in een leningsovereenkomst is doorgaans een effectieve prikkel ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Nieuw wetsvoorstel moet valse consumentenbeoordelingen op internet voorkomen: AMS licht toe!

Online shoppen heeft het laatste decennium een enorme vlucht genomen. Van boeken ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Opzegging beleggingsovereenkomst na verscherpt cliëntenonderzoek terecht?

Een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan in beginsel door iedere partij worden ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief