Hidde Reitsma

Aansprakelijkheid schade in precontractuele fase?

Onder omstandigheden kan je gehouden zijn een wederpartij een schadevergoeding ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Ex-man veroordeeld om vraagprijs woning te verlagen

In een echtscheidingsconvenant zijn vaak bepalingen opgenomen over de verkoop ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Een claim kan verjaren door te wisselen van juridisch standpunt

Een groep melkveehouders verloor een schadeclaim tegen de Staat omdat de vordering ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Vaststellingsovereenkomst wijzigen wegens dwaling

Een vaststellingsovereenkomst maakt een einde aan een juridisch geschil. Maar ...

Lees verder
Sander Schouten
Procesrecht

Kleine overtreding vonnis leidt niet tot verbeuren dwangsom

Een rechter kan een dwangsom verbinden aan een veroordeling. Als de veroordeelde ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hof: namaak My Little Pony moet uit de winkel

De sprankelende ogen met wimpers, het voorste beentje iets omhoog en de mollige, ...

Lees verder
Marco Guit
Huurrecht

Rechter: executie van vonnis is misbruik van bevoegdheid

Het feit dat iemand bevoegd is om iets te doen, betekent niet altijd dat hij deze ...

Lees verder
Sander Schouten
Procesrecht

Ondeugdelijke vordering: beslag opheffen in kort geding

Het is vrij eenvoudig om conservatoir beslag te leggen op een bankrekening van ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Geldlening: borg of medeschuldenaar?

In de praktijk is het van groot belang of iemand die voor een geldleningovereenkomst ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Betalingsachterstanden aan banden

Op 16 maart 2013 zal de Wet bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Is het belemmeren van een erfdienstbaarheid onrechtmatig?

Het recht van overpad houdt in dat iemand het recht heeft de grond van een ander ...

Lees verder
Sander Schouten

Exoneratie (uitsluiting van aansprakelijkheid): hoe ver mag je gaan?

Hoe ver mag je als onderneming gaan in het uitsluiten van aansprakelijkheid voor ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Pas op met beschuldigingen op het internet

Onlangs oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Nederland over ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hof: hyperlinks geen schending auteursrecht maar wel onrechtmatig

Het Hof Amsterdam heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan in een zaak tussen twee ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Wanneer verjaart een vordering en hoe kan je verjaring stuiten?

Als je na een lange tijd een openstaande schuld wilt innen, kan het risico bestaan ...

Lees verder
Sander Schouten

Accountant niet aansprakelijk: geen verband tussen schade en schending zorgplicht

Als een accountant zijn zorgplicht schendt, is hij in beginsel aansprakelijk voor ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Wanneer is sprake van non-conformiteit van een schilderij?

Onlangs oordeelde het hof Amsterdam in een arrest over de aansprakelijkheid van ...

Lees verder
Marco Guit

Klachtplicht en Weens Koopverdrag: hoe zit het?

De gevolgen van het niet naleven van de keuringsplicht en klachtplicht die zijn ...

Lees verder
Marco Guit

Is een schuldbekentenis een vaststellingsovereenkomst?

Kan een schuldbekentenis gekwalificeerd worden als vaststellingsovereenkomst, ...

Lees verder
Sander Schouten

Bank moet toestemming echtgenoot voor borg goed controleren

Een vrouw heeft de borgtochtovereenkomst die door haar echtgenoot was gesloten ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief