Thomas van Vugt

Statuten SP bieden ruime mogelijkheden voor opzegging of ontzetting in geval van fysiek geweld

Een gemeenteraadslid van de SP is door het bestuur geschorst vanwege “fysieke

Dat blijkt uit de statuten van de politieke partij, die AMS Advocaten bestudeerde.

...
Lees verder
Gea Flapper

Aansprakelijkheid uitgesloten, maar toch aansprakelijk

Advocaat aansprakelijkheid Gea Flapper bespreekt de situaties wanneer een gebruiker ...

Lees verder
Gea Flapper

Opvolgen van een onjuist advies: kan er dan sprake zijn van eigen schuld?

In mijn vorige blog besprak ik de situatie waarbij een opdrachtgever zijn adviseur ...

Lees verder
Gea Flapper

Een onjuist advies van een adviseur, hoe begroot je de schade?

Het komt met enige regelmaat voor dat advies wordt gevraagd aan een adviseur maar ...

Lees verder
Gea Flapper

De ingebrekestelling: wat is een redelijke termijn?

De Hoge Raad heeft zeer recent een belangrijk arrest gewezen waarin hij oordeelt ...

Lees verder
Gea Flapper

Onvoldoende oog voor financiële mogelijkheden klant: architect aansprakelijk

Een opdrachtnemer dient bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer ...

Lees verder
Sander Schouten

Spoedeisend belang bij vordering geldsom in kort geding: zo zit het!

Een werkgever vordert in een (incasso) kort geding een voorschot op de schade ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Niet doorgeven nieuw adres voor risico van debiteur!

Een vordering verjaart -in beginsel- 5 jaar nadat deze opeisbaar is geworden. ...

Lees verder
Denise Janssen

De ingebrekestelling: niet vergeten en juist formuleren!

Als een schuldeiser een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst opmerkt, ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Ex-vrouw van overleden vader wil beslag leggen op privévermogens kinderen! Misbruik van recht?

De afwikkeling van een nalatenschap kan een ingewikkelde aangelegenheid zijn. ...

Lees verder
Denise Janssen

Wanneer verjaart een vordering om iets te geven of te doen?

In veel gevallen verjaart een vordering vijf jaar nadat deze opeisbaar is geworden. ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Hoe zit het ook alweer met de klachtplicht?

In het overeenkomstenrecht is een partij verplicht tijdig bij zijn wederpartij ...

Lees verder
Geertje Strik

Kostbare Porsche blijkt replica. Leidt beroep op non-conformiteit tot 8 ton schadevergoeding?

Een particulier kocht eind 2011 voor € 225.000,= een Porsche 911 Carrera uit 1973. ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Overeenkomst niet getekend maar gebonden aan concept?

U neemt in een conceptovereenkomst de bepaling op dat verplichtingen pas uit de ...

Lees verder
Marco Guit

Hof doet uitspraak over vernietiging van exoneratiebeding in algemene voorwaarden

In Nederland zijn consumenten vrij snel gebonden aan algemene voorwaarden van ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Leverancier cosmetica is ontevreden over distributeur. Kan hij distributieovereenkomst opzeggen?

AMS Advocaten blogt regelmatig over uitspraken waarin de rechter een oordeel geeft ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Schadevergoeding voor particulier na wanprestatie bank bij gebruikmaking onherroepelijke volmacht

Een hypotheekverstrekker kan een in hypotheek gegeven onroerende zaak openbaar ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Ruzie tussen de nieuwe en oude executeur in een erfenis: heeft notaris klachtwaardig gehandeld?

Een erfenis afwikkelen is niet eenvoudig. Voor een executeur kan het lastig zijn ...

Lees verder
Gea Flapper

Accountant aansprakelijk voor beroepsfout: boer krijgt schadevergoeding van ruim €110.000

Onlangs veroordeelde de rechtbank Gelderland een accountantskantoor tot betaling ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Rechter kan registratie in het extern verwijzingsregister (EVR) in tijd beperken

Financiële instellingen kunnen (rechts)personen registreren in hun interne incidentenregisters ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief