3 min lezen

Onvoldoende oog voor financiële mogelijkheden klant: architect aansprakelijk

NL

Een opdrachtnemer dient bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht te nemen. Sterkt deze zorg ook zover dat een opdrachtnemer zijn klant expliciet moet waarschuwen voor het hebben van onvoldoende financiële middelen? Advocaat aansprakelijkheidsrecht Gea Flapper bespreekt een recent vonnis van de voorzieningenrechter.

Opdracht aan de architect

Een particuliere klant geeft zijn architect de opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
een woning te ontwerpen en het gehele bouwproces, voor een nieuw te bouwen woning, te begeleiden. De klant geeft herhaaldelijk aan dat hij over een budget van € 425K beschikt (dit is inclusief de bouwkundige kosten).

Prognose architect

De architect verstrekt de klant een prognose voor het bouwproject van een bedrag net iets onder het budget, waarvan een bedrag van € 272.250 bouwkundige kosten betreffen. De architect geeft wel aan dat het bouwbudget scherp is, maar haalbaar wat betreft de woonwensen van de klant.

Budget blijkt niet haalbaar

De klant geeft herhaaldelijk aan bedenkingen te hebben of het ontwerp van de architect wel uit kan worden gevoerd binnen het budget. De architect reageert hier niet op en vraagt diverse offertes op voor de bouw van de woning. Deze offertes zitten ruim 2,5 ton boven het budget van de klant en de opdracht aan de architect lijkt niet haalbaar binnen het door de klant gestelde budget.

Ontbinding overeenkomst

De klant stelt de architect in gebreke. Als de architect niet binnen 14 dagen een passende offerte aanbiedt, dan ontbindt de klant de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. De architect wordt bovendien aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Een passende offerte blijft echter uit en de klant ontbindt de overeenkomst.

Kortgedingprocedure

De klant start een kortgedingprocedure en vordert schadevergoeding van de architect. Bij toewijzing van een geldvordering in een kortgedingprocedure is terughoudendheid op zijn plaats. Een geldvordering kan echter wel worden toegewezen wanneer de vordering aan een aantal criteria voldoet. Lees hier meer over in deze blog van Sander Schouten.

Aansprakelijkheid architect

De voorzieningenrechter oordeelde dat de architect inderdaad aansprakelijk is voor de door de klant geleden schade. De architect heeft niet in voldoende mate de zorg betracht die van een goed opdrachtnemer wordt verwacht. Ook al heeft de architect nooit enige garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
gegeven dat de plannen zonder meer gerealiseerd zouden kunnen worden. Op hem rust als deskundige partij wel een zorg- en waarschuwingsplicht.

Zorg- en waarschuwingsplicht

Het lag op de weg van de architect om de klant in een veel eerder stadium dan uiteindelijk is gebeurd op de prijsontwikkelingen in de markt te wijzen of waarschuwen. Ook heeft de architect niet adequaat op de door de klant geuite zorgen gereageerd.

Oordeel voorzieningenrechter

Het lag op de weg van de architect als professional dat hij de klant meenam in de voortgang van het traject zonder, ondanks herhaalde vragen daartoe, voldoende oog te hebben voor de maximale financiële mogelijkheden van de klant. De architect had als taak binnen het door de klant aangegeven budget te blijven. Het enkele feit dat van tevoren vast stond dat het budget krap was, doet niet af aan de verplichting van de architect om zorg te dragen voor een uitvoerbaar ontwerp binnen de door de klant gestelde financiële grenzen.

Schade

De architect is veroordeeld tot betaling van ruim € 20K aan de klant. De schadeposten bestonden uit de terugbetaling van een groot deel van zijn honorarium, de door de klant aan de gemeente betaalde leges en het bedrag dat de klant aan de constructeur had betaald.

Gea Flapper

Gea Flapper

Gea is sinds 2012 werkzaam als advocaat in Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en adviseert, onderhandelt en procedeert op het gebied van het verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, incasso en procesrecht Volg Gea op LinkedIn en Twitter.

Ravel Residence