Thomas van Vugt

Opzegging lidmaatschap voetbalclub pupil wegens wangedrag vader terecht?

De meeste sportclubs zijn verenigingen. Dit betekent dat het wettelijk regime ...

Lees verder
Sander Schouten

Non-conformiteit bij koop tweedehands auto

De koper van een tweedehands auto loopt per definitie meer risico op gebreken ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Opzegging bruikleenovereenkomst en de eisen van redelijkheid en billijkheid

Het uitgangspunt van het Nederlandse verbintenissenrecht is dat gemaakte afspraken ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Schending zorgplicht door ex-manager Afrojack

Het lijkt een beetje bij het rock & roll leven van beroemde artiesten te ...

Lees verder
Marco Guit

Bank aansprakelijk bij fraude met bankrekening wegens schending Wwft?

Een handelaar in luxueuze merken, koopt via internet 20 duizend Burberry shawls ...

Lees verder
Lennard Noordzij

Ontbinding wegens (wezenlijke) tekortkoming en het Weens Koopverdrag: hoe zit het?

Het Weens Koopverdrag is van toepassing op internationale koopovereenkomsten betreffende ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Geldt een WhatsApp bericht als schriftelijke overeenkomst voor de koop van een woning?

Artikel 7:2 BW bepaalt dat de koop van een woning die voor bewoning bestemd is ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Verbod op Haviltex-criterium contractueel vastleggen? Het kan!

Bij discussie over de uitleg van een contract moet je niet alleen naar de letterlijke ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Dochter eist recht op afscheid overleden moeder in kort geding!

De meeste procedures gaan (uiteindelijk) over de knikkers: de ene partij eist ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Problemen met de afwikkeling van een erfenis? Laat een vereffenaar benoemen!

Als erfgenamen gezamenlijk de erfenis niet af kunnen wikkelen is het mogelijk ...

Lees verder
Thomas van Vugt

De ins & outs van het beëindigen van een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd

Met regelmaat krijgen wij vragen over het voortijdig beëindigen van overeenkomsten ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Erfenis in een impasse: wat te doen?

Voordat een erfgenaam zijn erfdeel uit de nalatenschap kan ontvangen, moet er ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Vastgoedrecht

Economisch eigendom bestaat niet

Zo’n 30 jaar geleden was het heel gebruikelijk dat vastgoed een andere ‘economische’ ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Schadevergoeding na aangifte smaad en laster

Als een artikel of andere publicatie onrechtmatig is, heb je recht op schadevergoeding ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Ontslag vereffenaar van een nalatenschap: hoe werkt het?

Als de vereffening van een nalatenschap niet, of niet op een juiste wijze wordt ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Rechtbank tikt ondermaats procederende bank op de vingers

Onlangs diende er bij de rechtbank Limburg een opmerkelijke zaak tussen een grote ...

Lees verder
Marco Guit

Hof beveelt bestuurder failliete vennootschap tot overlegging bescheiden uit administratie

Dat je als schuldeiser niet met lege handen hoeft te blijven staan als een wederpartij ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Schoonmoeder betaalt restschuld, schoonzoon ongerechtvaardigd verrijkt?

Een (schoon)moeder besluit een restschuld die ontstond door de verkoop van een ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Eenzijdig verzoek tot beheersregeling voor gezamenlijke woning: kan dat?

Twee stellen wonen samen in een woning. Het eigendom van de woning berust bij ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Verjaart een vordering op een onderneming die na faillissement ophoudt te bestaan?

In een onlangs door de Hoge Raad gewezen arrest schiep zij duidelijkheid over ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief