KNVB haalt voetbalteam uit competitie. Besluit KNVB in strijd met reglementen?

Nadat de KNVB een team van een amateurvoetbalvereniging uit de competitie neemt, stapt een concurrerend team naar de rechter. Door het besluit van de KNVB worden zij namelijk geen kampioen. De club stelt dat het besluit van de KNVB in strijd is met de reglementen. En zo niet, dan toch in ieder geval in strijd met de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
. Advocaat verenigingsrecht Thomas van Vugt bespreekt de uitspraak van de voorzieningenrechter.

Club laat niet-gerechtigde spelers voetballen

FC Maense en HWD zijn Rotterdamse amateurvoetbalverenigingen die uitkomen in dezelfde competitie. Als beide clubs in oktober 2017 tegen elkaar spelen ziet FC Maense twee spelers bij HWD meespelen die niet-speelgerechtigd zijn. Beide spelers zijn afkomstig van FC Maense. De ene speler (A) is afgemeld als lid, maar heeft een financiële blokkade wegens een contributie achterstand. Hij heeft ook geen overschrijving naar HWD aangevraagd. De andere speler (B) heeft ook nog een rekening open staan bij FC Maense. Ook zijn overschrijving is niet rond.

KNVB bestraft club

Eind maart 2018 verklaart de tuchtcommissie de overtredingen bewezen. HWD krijgt een geldboete (€ 500,-). Ook moeten alle wedstrijden (7) waarin de niet-speelgerechtigde speler A heeft deelgenomen, worden overgespeeld. Ook voor het meespelen van B volgt een boete (€ 150,-).

Club trekt team terug

Ondanks dat HWD stelt dat het bijna niet mogelijk is om zo kort voor het einde van de competitie nog zeven extra wedstrijden in te plannen, worden begin mei de wedstrijden tussen FC Maense en HWD opnieuw gespeeld. Na de wedstrijd bericht HWD de KNVB dat zij een niet-speelgerechtigde speler (C) heeft laten meespelen. Medio mei trekt HWD het team terug uit de competitie omdat het inhalen van zoveel wedstrijden niet mogelijk is gebleken. Er is onvoldoende tijd en er zijn onvoldoende spelers beschikbaar.

FC Maense oneens met terugtrekken

Door het terugtrekken van HWD vervallen alle behaalde punten tegen HWD en wordt niet FC Maense, maar een ander team kampioen. Hierdoor loopt FC Maense ook promotie mis. FC Maense voelt zich benadeeld en stelt bij de KNVB dat het terugtrekken van een eerste team niet mogelijk is. De KNVB gaat hier in mee en bepaalt dat de wedstrijden van HWD tegen de andere verenigingen toch nog gespeeld moeten worden.

KNVB haalt team alsnog uit competitie

Ondertussen speelt nog de tuchtzaak over het meespelen van C. Hij blijkt zes wedstrijden onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
te hebben gespeeld. De aanklager van de KNVB acht het belang om te voorkomen dat dergelijke misstanden zich in de toekomst weer voordoen groter, dan het belang van de andere clubs. Hij vindt het dan ook passend om het elftal van HWD alsnog uit competitie te halen. De tuchtcommissie is het met de aanklager eens dat HWD het competitieverloop andermaal in hoge mate heeft gefrustreerd en haalt het team uit de competitie.

Advocaat: ‘Besluit onreglementair’

FC Maense stapt naar de rechter en eist schorsing van het besluit en alsnog promotie naar een hogere klasse. Het besluit is volgens de advocaat in strijd met de reglementen van de KNVB. Daarnaast zouden de eisen van redelijkheid en billijkheid aan dit besluit in de weg staan. FC Maense stelt ook dat de KNVB veel te laat in actie is gekomen, waardoor het besluit grote invloed heeft op het hele competitieverloop.

Rechter vindt dat afwijken handleiding mag

De rechter concludeert dat het besluit van de KNVB afwijkt van de handleiding voor straffen. De aanklager mag hier echter, mits gemotiveerd, van afwijken. In verband met het herhaaldelijk overtreden van de regels is het afwijken in dit geval niet onreglementair of onredelijk. De rechter is het ermee eens dat eerder en effectiever gehandeld had kunnen worden. Deze onzorgvuldigheden maakt echter nog niet dat het besluit als onredelijk moet worden beschouwd. Zorgvuldige behandeling kost nou eenmaal tijd, zeker als er ook fouten worden gemaakt.

In strijd met eisen redelijkheid en billijkheid?

De tuchtzaak tegen C speelde pas aan het einde van de competitie. Pas toen kon er dus passend worden opgetreden tegen de reeks aan overtredingen. Bovendien zou een besluit van de KNVB hoe dan ook gevolgen hebben voor de uitslag van de competitie. FC Maense is in dit geval de benadeelde. Dat HWD met opzet een niet-speelgerechtigde speler heeft opgesteld acht de rechter onvoldoende aannemelijk. De KNVB heeft dus niet gehandeld in strijd met de reglementen. En ook niet in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Advocaat bij uitleg reglementen

Een heel seizoen voetballen en kampioen worden. En dan achteraf horen dat je door overtredingen van anderen niet gewonnen hebt. In dit geval erg vervelend voor FC Maense. De rechter geeft de tuchtcommissie echter gelijk in de afweging: Het individuele belang van FC Maense weegt in dit geval minder zwaar dan het collectieve belang van een ‘eerlijke’ competitie.

Meer in Verbintenissenrecht
beperking promotionele activiteiten franchisenemer
Stunten op Social Deal zonder toestemming franchisegever: mag dat?

Een franchisenemer van Afslankstudio Size Zero zette een goedkope deal voor afslankbehandelingen op de online koopjessite Social Deal. De franchisegever...

Sluiten